Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjerteforeningen lukker projekt med alternative behandlere

Anne Kaltoft

Efter en sommer, hvor blandt andre Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Ratchke, skarpt har kritiseret Hjerteforeningens projekt ’P.S. I Love You’, har foreningen valgt at lukke projektet.

Projektet var designet til at skulle nå unge med råd om forebyggelse af hjertesygdomme, men kritikken fra læger, andre patientforeninger, egne medlemmer, samarbejdspartnere og politikere gik på, at Hjerteforeningen var med til at blåstemple pseudovidenskab, da projektet indeholdt blandt andet indslag fra alternative behandlere, der kom med en række udokumenterede påstande.

Foreningen inddrog alternative metoder som fjernhealing og hesteterapi og teorier om, at "man kan tænke sig rask" i jagten på en yngre målgruppe. Specielt to af disse, ’Den Holistiske Doktor’ og ’Mindblown’, har fået kritik.
’Den Holistiske Doktor’ har tidligere på YouTube forsøgt ved tankens kraft at suge al coronavirus ind i Jordens midte. 

Efter kritikken valgte Hjerteforeningen i første omgang at stoppe samarbejdet med fire holistiske læger, men det var ikke godt nok, mente Lægeforeningens formand, der for nogle uger siden opfordrede til at lukke projektet helt. Og det sker nu.

"Hjerteforeningens arbejde med forebyggelse, patientstøtte og varetagelse af medlemmernes interesser bygger på den bedst mulige baggrund af grundig forskning og videnskabelig evidens – og vi anbefaler ikke alternativ behandling. Det må der ikke herske tvivl om. Vi kæmper hver dag for de ca. 500.000 danskere, der lever med en hjertesygdom. I de seneste uger har debatten om P.S. I Love You fyldt for meget og overskygget alle vores andre vigtige opgaver. Det tager vi nu konsekvensen af," siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen i en pressemeddelelse.

Hjerteforeningen skriver, at P.S. I Love You har været tænkt som et eksperimenterende dialog- og kommunikationsprojekt, der på sigt skal sætte forebyggelsen af hjertesygdomme på dagsordenen blandt mennesker i aldersgruppen 15-40 år. Tanken har været at starte en samtale med især unge om det gode og hjertesunde liv for at inspirere til bedre forebyggelse. Forskningen viser nemlig, at de første 40 år af vores liv sætter rammerne for de sidste 40 år. I Danmark kan vi forebygge op mod 80 procent af de hjertetilfælde, der hvert år rammer danske patienter, hvis vi grundlægger hjertesunde vaner på et tidligt tidspunkt i vores liv.

"Derfor er ambitionen om at nå unge mennesker på nye måder stadig intakt, selvom det ikke længere bliver i regi af P.S. I Love You," skriver foreningen.

Anne Kaltoft vil nu sætte gang i en grundig evaluering af forløbet omkring P.S. I Love You.

Dansk opfindelse sikrer bedre iltbehandling af covid-19 patienter

Resultater fra et observationsstudie viser, at den dansk-opfundne iltmaskine O2matic gør arbejdet med covid-19 patienter en hel del lettere. Samtidigt viser det, at iltrobotten sikrer, patienterne i hovedparten af deres iltbehandling får præcis den mængde ilt, de har behov for. 

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter