Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjemmebehandling af hjerteklapbetændelse ser ud til at øge overlevelsen

At behandle patienter med betændelse i hjerteklappen med antibiotika i eget hjem frem for at behandle dem under indlæggelse ser ud til at øge overlevelsen. I dag er det derfor  under fem procent af patienterne, som vælger at blive på hospitalet i hele perioden.

Opsigtsvækkende dansk forskning dokumenterer, at behandling i eget hjem øger chancerne for overlevelse for patienter med hjerteklapbetændelse. Studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine viser, at hvis man som patient med betændelse i en hjerteklappen overgår til at blive behandlet med antibiotika i tabletform efter den akutte fase og derfor også har en kortere indlæggelse, så klarer man sig bedre, end hvis man modtager IV-behandling under indlæggelse.

Data i studiet omfatter 400 patienter og kommer fra hjertecentre i hele Danmark. Resultaterne danner nu grundlag for et alternativ til den tidligere standardbehandling med indlæggelse og IV-behandling med antibiotika i op til seks uger. Den nye behandlingsform, hvor patienterne modtager IV-behandling på hospitalet i de første ti dage og efterfølgende tablet-behandling i eget hjem kan have betydning for en meget udsat gruppe af hjertepatienter.

Sikker og formentlig bedre behandlingsform

Forskningen viser, at tabletbehandling med antibiotika og den tidlige udskrivelse er lige så effektiv og sikker som behandling under indlæggelse i op til seks uger. Faktisk ser den ud til at være bedre. Det pointerer Kasper Iversen, professor i akutmedicin og kardiologi på Herlev og Gentofte Hospital og førsteforfatter på studiet:

”Efter 3,5 års langtidsopfølgning på studiet, blev vi overraskede: Kurverne i forhold til overlevelse skilte og vi kunne se, at de, som fik tabletbehandling i eget hjem, havde en lidt bedre overlevelse. Selvfølgelig skal vi være meget forsigtige med en skråsikker fortolkning – men vi kan med ro i maven sige, at behandling i eget hjem bestemt ikke er dårligt – ligesom vi heller ikke kan udelukke, at det er bedre.”

Under fem procent vælger hospitalet

På baggrund af resultaterne fra studiet anvender man i dag gerne behandling i eget hjem fremfor indlæggelse i hele perioden, fortæller Kasper Iversen. Men der er ingen krav om at behandlingen skal foregå i eget hjem, understreger han:

”Det er under fem procent af patienterne, som vælger at blive på hospitalet i hele perioden. Selv om behandlingen foregår i eget hjem, så følger vi patienterne tæt og de kommer på hospitalet til kontrol tre gange ugentligt.”

Forskerne har ikke nogen entydig forklaring på, at de patienter, som overgik til tabletbehandling og blev udskrevet tidligt, klarede sig bedre på langt sigt. Imidlertid henviser de til, at man ved flere andre tilstande har fundet, at det går patienterne bedre, når indlæggelsestiden afkortes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo