Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Mutationer, som hæmmer RyR2, kan forklare et indtil nu ukendt syndrom, som er karakteriseret ved pludselig uventet hjertedød/hjertestop uden relation til øget anstrengelses belastning," fortæller Henrik Kjærulf Jensen. Foto: Tommy Foghmar

Genetisk mutation muligvis årsag til hjertestop hos børn og unge

Hjertestop og pludselig, uventet død hos børn og unge kan i mange tilfælde ikke forklares. Men ny forskning peger på, at en hidtil ukendt og overset genetisk mutation kan være årsagen. 

Familierne til de børn og unge, som enten har overlevet et hjertestop eller er døde af det, har i årevis levet uden en årsagsforklaring. Men nu afdækker international forskning med dansk deltagelse nye forklaringer på dét, som heldigvis er en relativt sjælden men overset årsag til uventet hjertestop hos børn og unge. Resultaterne af forskningen er netop publiceret i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Professor Henrik Kjærulf Jensen fra Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet fortæller, at det er velkendt, at CPVT (Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia), som er en arvelig hjertesygdom, kan forårsage en farlig hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med anstrengelse eller stress. Årsagen til CPVT er genetiske mutationer, som øger funktionen af hjertets ryanodin receptor (RyR2), som styrer niveauet af calcium-ioner i hjertemusklens celler og har betydning for hjertets evne til at trække sig sammen. Forskergruppen har påvist, at også bærere af genmutationer, som hæmmer funktionen af hjertets RyR2, kan være i risiko for pludselig og alvorlig hjertesygdom, som kan udløse hjertestop og pludselig død. Diagnosen kræver avancerede molekylærbiologiske undersøgelser, og hidtil har man ikke kendt til betydningen af mutationer, som hæmmer hjertets RyR2.

”Mutationer, som hæmmer RyR2, kan således forklare et indtil nu ukendt syndrom, som er karakteriseret ved pludselig uventet hjertedød/hjertestop uden relation til øget anstrengelses belastning. Vi har kaldt syndromet 'cardiac ryanodine receptor Calcium Release Deficiency Syndrome (CRDS)',” forklarer Henrik Kjærulf Jensen og tilføjer:

”Det er dog ikke en tilstand, som man finder, hvis ikke man leder efter den. Tidligere har man udført løbe- og cykeltests på børn og unge, som overlevede et hjertestop, men i de tilfælde, hvor der har været tale om en hæmning af hjertets RyR2, blev der fundet normale forhold og dermed ukendt årsag. I dag ved vi, at en årsag kan være en hæmning af hjertets RyR2.”

Genetiske studier

Henrik Kjærulf Jensen og de forskere han arbejder sammen med, har dog ledt efter genmutationen og har foretaget både kliniske og genetiske studier af personer, som har overlevet hjertestop. De har vist sig at være bærere af mutationer, som hæmmer RyR2:

”I den forbindelse har vi fundet frem til en række familier med de specifikke mutationer, og da vi undersøgte dem, viste der sig at være en stærk sammenhæng mellem mutationen og risiko for udvikling af hjertestop og pludselig uventet død, som blev udløst uden relation til anstrengelse eller stress.”

Forskerne har i deres forskning udviklet mus med samme gendefekter – mutationer, som hæmmer RyR2 - for at belyse genmutationernes effekt på hjertet. Musene udviste samme hjertemæssige egenskaber som set hos personer med samme genetiske mutationer. Denne genetiske musemodel kan fremadrettet benyttes som testsystem til at karakterisere nye mutationer som hæmmer hjertets RyR2 hos mennesker. Forskerne har også udviklet en standardiseret elektrofysiologisk undersøgelse, som kunne fremkalde en farlig hjerterytmeforstyrrelse såvel hos mus som mennesker med en genmutation, som hæmmer RyR2. En metode, som Henrik Kjærulf Jensen foreløbig har været med til at teste på to patienter:

Herudover har forskergruppen hos mus med gendefekten påvist mulige virksomme medicinske behandlingsmuligheder, tilføjer Henrik Kjærulf Jensen:

”Behandling med medikamenterne kinidin and flecainid ser ud til at kunne forhindrede udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelse ved den elektrofysiologiske undersøgelse. Kinidin benyttes kun i meget særlige tilfælde efter ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, og kun få er i behandling med det præparat i dag, men mange patienter med atrieflimren er i behandling med flecainid.”

Henrik Kjærulf Jensen pointerer, at det ikke fremadrettet bliver en tilstand, som man kommer til at screene børn og unge mennesker for:

”Det er heldigvis en relativt sjælden tilstand. Næste skridt bliver derfor at udrede de patienter, som oplever pludselig og uventet hjertestop for genmutationen og også potentielt at tilbyde deres familier udredning. Det handler først og fremmest om at finde dem, som er i risiko og finde ud af, hvad vi kan tilbyde dem.”

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo