Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto 2,5 mg får generelt klausuleret tilskud

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Xarelto 2,5 mg med virkning fra den 3. maj 2021 får generelt klausuleret tilskud.

Xarelto 2,5 mg skal gives to gange dagligt i tillæg til acetylsalicylsyre i forlængelse af revaskularisering til patienter med symptomatisk perifer arteriesygdom og høj tromboserisiko. Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i karkirurgi eller kardiologi.

Lægemiddelstyrelsen beslutning baserer sig på data fra VOYAGER-studiet, som viste, at Xarelto 2,5 mg to gange dagligt i kombination med acetylsalicylsyre 100 mg dagligt forebygger iskæmiske hændelser hos nyligt revaskulariserede voksne patienter med symptomatisk perifer arteriesygdom.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at Xarelto 2,5 mg har en sikker og værdifuld terapeutisk effekt på en velafgrænset indikation, og at den behandlingsmæssige værdi for Xarelto 2,5 mg står i rimeligt forhold til prisen, når lægemidlet anvendes til behandling af patienter omfattet af klausulen.

Behandlingen er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger i form af blødninger og derfor skal behandlingen iværksættes af en speciallæge i karkirurgi eller kardiologi.

Henrik Sillesen, Professor, overlæge på Rigshospitalets Karkirurgiske afdeling ser meget positivt på nyheden og fortæller; ”Vi er meget glade for, at Lægemiddelstyrelsen har vurderet den tilgængelig evidens og truffet denne beslutning, som indebærer, at patienter opereret forPAD nu kan få adgang til effektiv kombinationsbehandling, som forebygger nye blodpropper i benene, hjernen eller hjertet.

Lægen kan ansøge om enkelttilskud til Xarelto 2,5 mg til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med koronararteriesygdom eller hos patienter efter et akut koronarsyndrom med forhøjede hjertemarkører.

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo