Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto reducerer hændelser hos PAD-patienter efter revaskulering

Xarelto (rivaroxaban) kan forbedre effekten af aspirin i reduktion af svære vaskulære hændelser hos patienter med perifer arteriesygdom (PAD) efter revaskularisering af nedre ekstremitet (LER).

Det viser resultater fra fase 3-forsøget VOYAGER PAD, hvor Xarelto i kombination med aspirin sammenlignet med aspirin alene reducerede risikoen for en hændelse uanset om det var den første, anden, tredje eller efterfølgende hændelser.

De primære resultater af VOYAGER PAD offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology, viste, at 2,5 mg Xarelto to gange dagligt plus 100 mg aspirin en gang dagligt reducerede de første hændelser med 15 procent blandt patienter med PAD efter LER.

Analysen viste en meget høj risiko for efterfølgende hændelser og en jævn reduktion på 14 procent i både primære endepunkthændelser og samlede vaskulære hændelser over en median på 2,5 år.

"Selv år efter revaskularisering har patienter med PAD fortsat en markant høj risiko for fremtidige trombotiske hændelser på grund af overdreven thrombingenerering og blodpladeaggregering," understreger læge Marc P. Bonaca fra Medicinsk afdeling, Afdeling for kardiovaskulær medicin ved Universitet fra Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora i Colorado.

"Analysen fra VOYAGER PAD kiggede ud over den første hændelse og fandt, at der også var en efterfølgende trombotisk hændelsesreduktion med rivaroxaban plus aspirin, hvilket understreger vigtigheden af ​​langvarig forebyggelse hos disse højrisikopatienter."

Ud over at evaluere tiden til første begivenhed evaluerede denne underanalyse fra VOYAGER PAD også trombotiske hændelser, der opstod efter den første begivenhed. Specifikt viste det sig, at Xarelto plus aspirin signifikant reducerede de samlede primære endepunkthændelser (akut iskæmi i lemmerne, større amputation af vaskulære årsager, ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig iskæmisk slagtilfælde eller død fra vaskulære årsager) sammenlignet med aspirin alene (Hazard Ratio (HR) = 0,86, 95% intern konfidens (CI) 0,75 til 0,98; p = 0,02).

Xarelto plus aspirin reducerede også signifikant de samlede vaskulære hændelser (alle primære endepunkter plus efterfølgende perifere revaskulariseringer af både indeks og kontralaterale tromboemboliske hændelser i ben og vener) sammenlignet med aspirin alene (HR 0,86, 95% CI 0,79 til 0,95; p = 0,003).

"VOYAGER PAD-studiet er den første og eneste undersøgelse af antitrombotisk behandling i de sidste 20 år, der har påvist en signifikant fordel hos patienter med perifer arteriesygdom efter revaskularisering i nedre ekstremiteter," siger læge James List,, der er Global Therapeutic Area Head, Cardiovascular & Metabolism, Janssen Research & Development.

"Med disse nye data har vi nu et komplet billede af Xareltos potentiale som behandling af patienter gennem forskellige stadier af perifer arteriesygdom - kronisk, symptomatisk, dem, der kræver revaskularisering og senere."

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo