Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forhøjet blodtryk under graviditet øger barnets risiko for slagtilfælde

En nordisk registerstudie af 5,8 millioner børn viser en højere forekomst af slagtilfælde fire årtier senere hos dem, hvis mor havde højt blodtryk eller præeklampsi under graviditeten.

"Vores fund viser, at forhøjet blodtryk under graviditeten er forbundet med øget risiko for stroke og hjertesygdomme hos afkom op til de bliver 41 år. Studier med længere opfølgning er nødvendige for at bekræfte resultaterne og bedre forståelsen af ​​de mulige underliggende mekanismer.” Det fortæller studiets førsteforfatter Fen Yang, ph.d.-studerende ved Karolinska Instituttet i Sverige.

Tidligere studier har antydet, at børn udsat for mødrende hypertensive lidelser under graviditet har øget risiko for for tidlig fødsel, ringere fostervækst og kardiovaskulære risikofaktorer, herunder højt blodtryk, fedme og diabetes senere i livet. Men dokumentation for en direkte forbindelse til senere udvikling af svær hjerte-kar-sygdom er for nuværende begrænset. Forskerne i nærværende studie så nærmere på netop en mulig relation til iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde.

I studiet arbejdede forskerne på tværs af nationale registre fra to lande. Ved levende singletonfødsler i Sverige (1973 til 2014) og Finland (1987 til 2014) blev borgerne fulgt for iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde indtil 2014. Hypertensive graviditetsforstyrrelser blev identificeret inklusive forhøjet blodtryk (startende før eller under graviditet) og præeklampsi (højt blodtryk og organskader).

Forskerne vurderede risici ved iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde relateret til forhøjet blodtryk under graviditeten. Analyserne blev justeret for faktorer, der kunne påvirke forholdet; barnets fødselsår, køn og medfødte anomalier og moderens alder, paritet, ægteskabelig status, uddannelsesniveau, kropsmasseindeks, rygning under tidlig graviditet og familiehistorie i forhold til kardiovaskulær sygdom. Analyserne blev gentaget efter ekskludering af børn med for tidlig fødsel eller begrænset fostervækst, som begge har været forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Søskendeanalyser blev udført for at kontrollere for den potentielle effekt af genetiske og miljømæssige familiebetingede faktorer.

Blandt mere end 5,8 millioner singletonfødsler i studiet blev 218.322 (3,76 procent) født af mødre med hypertensive lidelser under graviditeten. I op til 41 års opfølgning blev 2.340 (0,04 procent) af dem diagnosticeret med iskæmisk hjertesygdom, og 5.360 (0,09 procent) blev diagnosticeret med stroke. Børn af mødre med hypertensive graviditetsforstyrrelser havde henholdsvis 29 procent og 33 procent øget risiko for iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde. Sammenhængen var uafhængig af for tidlig fødsel og fostervækstbegrænsning. I søskendeanalyserne viste der sig sammenhæng i forhold til stroke, men ikke i forhold til iskæmisk hjertesygdom.

Fen Yang forklarer:

”Søskendeanalyserne antyder, at fælles genetiske eller miljømæssige faktorer var de vigtigste bidragydere til sammenhængen mellem hypertensive graviditetsforstyrrelser og risikoen for iskæmisk hjertesygdom. Den øgede risiko for slagtilfælde var dog imidlertid konstant, hvilket indikerer muligheden for direkte intrauterin effekt af det forhøjede blodtryk."

Forskningen præsenteres på ESC Heart & Stroke 2021, en virtuel konference arrangeret af European Society of Cardiology (ESC).

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo