Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vericiguat forventes godkendt til behandling af hjertesvigt

CHMP har nu udtalt sig positivt om Verquvo (vericiguat) som mulig behandling af voksne patienter med reduceret uddrivningsfraktion stabiliseret efter en nylig forværring af kronisk hjertesvigt, som kræver intravenøs diuretisk behandling

CHMP (Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler) anbefaler, at vericiguat, en opløselig guanylatcyclase (sGC) stimulator, godkendes i EU. Efter endelig godkendelse, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) forventes at udstede inden for de næste par måneder, vil vericiguat (2,5 mg., 5 mg. og 10 mg.) således fremover blive anvendt i behandlingen af kronisk symptomatisk hjertesvigt hos voksne patienter med reduceret uddrivningsfraktion stabiliseret efter en nylig forværring af kronisk hjertesvigt, der kræver intravenøs, diuretisk behandling.

Selv med behandling i henhold til retningslinjerne oplever mange hjertesvigtpatienter stadig progressiv forværring af sygdommen - hvilket betyder, at der er behov for indlæggelse.

"Dette er en af de største udfordringer, der skal løses ved håndtering af kronisk hjertesvigt, og desværre overlever en ud af fem patienter ikke længere end to år efter en forværret hjertesvigt." Det fortæller Burkert Pieske, professor i intern medicin og kardiologi ved Charité Hospital i Berlin og hovedforsker af fase III-studiet VICTORIA.

Vericiguat vil efter godkendelse være den første behandlingsmulighed, der undersøges specifikt hos patienter efter en nylig forværring af kronisk hjertesvigt for at kunne bryde forværringen, reducere risikoen for indlæggelse og forhåbentlig gøre en meningsfuld forskel for både patienterne og deres familier.

Den positive udtalelse fra CHMP er baseret på resultaterne af fase III-studiet VICTORIA, offentliggjort i The New England Journal of Medicine (NEJM) i marts 2021. Undersøgelsen viste, at hos patienter med kronisk hjertesvigt – og som for nylig havde haft en episode med forværring af sygdommen og var i høj risiko for kardiovaskulær død og indlæggelse på grund af hjertesvigt - ledte behandling med vericiguat sammenlignet med standardbehandling, til en signifikant reduktion i den kombinerede risiko for kardiovaskulær død eller indlæggelse for hjertesvigt.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo