Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk vision om at komme tættere på forebyggelse af hjertestop

Nertila Zylyftari

Danske forskere forsøger nu at give et svar på om man kan forudsige et hjertestop. Målet med deres forskning er at skabe en øget opmærksomhed om tidlige symptomer på hjertestop blandt befolkningen og sundhedspersonale og at lægge fundamentet til udvikling af prædiktionsværktøjer.

Hvert år får næsten 5000 danskere hjertestop uden for hospitalerne, og kun omkring 16 procent overlever. En del af de patienter, som helt uventet får hjertestop uden for hospitalet, har haft kontakt med en læge i tiden op til hjertestoppet. Dog uden at der blev fundet tegn, som pegede i retning af et forestående hjertestop

Det viser to endnu ikke publicerede register-studier, hvor forskerne har brugt data fra Dansk Hjertestopregister.

”Fordi dødelighed er så høj, er det vigtigt at identificere de patienter, som er i risiko for et hjertestop, allerede før det sker,” forklarer læge og ph.d.-studerende Nertila Zylyftari, som arbejder og forsker på Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og på Nordsjællands Hospital. 

Halvdelen havde kontakt til egen læge

Nertila Zylyftari og hendes kollegaer fokuserer i det første studie, som i øjeblikket er i review og ventes publiceret inden for de kommende måneder, på tiden umiddelbart op til hjertestoppet:

”I studiet blev 28,955 hjertestop-patienters kontaktmønstre sammenlignet en køns- og aldersmatchet kontrolgruppe på ca. 260.000 personer fra den øvrige del af befolkningen (I perioden 2001-14). I de sidste to uger op til hjertestoppet steg andelen af patienter, der havde kontakt med egen læge markant, fra 26 til 54 procent, mens andelen i den matchede kontrolgruppe hver uge i det samme år blot var på 14 procent.”

Forskerne kunne dog ud fra registerdata ikke se, hvilke symptomer, patienterne henvendte sig med. Noget, som de ser nærmere på i det andet studie, hvor de ser på patienternes opkald til akutelefon-1813 eller 112, fortæller Nertila Zylyftari:

”I Danmark har vi gennem de registrerede opkald en unik mulighed for at se nærmere på patienternes symptomer f.eks. om de har haft vejrtrækningsproblemer, brystsmerter eller andre uspecifikke symptomer i ugerne op til deres hjertestop. Derudover undersøger vi deres sygdom, og hvilken medicin patienterne fik før deres opkald, for at forstå hvilke patientgrupper det drejer sig om, og om vi kan opfange nogle advarselssignaler.”

Forebyggelse og opmærksomhed

Der findes kun få studier inden for området ’forebyggelse af hjertestop’ - og det er svært at identificere patienterne. Forskerne håber dog, at de kan tilvejebringe viden om, hvad der er sket før hjertestoppet og hvilke symptomer, patienterne havde, så de kan blive bedre til at identificere dem, der er i risiko for hjertestop. Det fortæller Nertila Zylyftari:

”Vores vision er at kunne forebygge, men projektet handler især om at opbygge viden og skabe opmærksomhed om, hvad der sker før et hjertestop, så andre studier kan bruge denne viden til at tage flere skridt hen mod forebyggelse for eksempel ved at bruge prædiktionsværktøjer og kunstig intelligens. Nøglen til at forbedre overlevelsesraten er desuden at skabe opmærksomhed om de tidlige tegn både i befolkningen generelt, men også blandt sundhedspersonale for på den måde at blive bedre i stand til at identificere patienterne tidligere i forløbet.”

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo