Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Raske over 70 år med forhøjet kolesterol har gavn af statiner

Det er en udbredt holdning i almen praksis, at personer over 70 ikke skal behandles for forhøjet LDL-kolesterol. Men et dansk studie slår nu fast, at uden behandling, så øges risikoen hos ellers raske ældre markant for at blive ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen.

I Dansk Cardiologisk Selskabs eksisterende guidelines for dyslipidæmi findes der ingen anbefaling af, at ellers raske ældre med forhøjet LDL-kolesterol bør sættes i kolesterolsænkende behandling. Derfor er det heller ikke udbredt praksis i almen praksis at behandle personer over 70. Det vil dog formentlig ændre sig på sigt efter at henholdsvis et dansk studie og en amerikansk meta-analyse i november 2020, blev publiceret i The Lancet. Både det danske studie og meta-analysen slår fast, at effekten af behandling med statiner hos ældre +70 på en relativ skala har samme effekt som hos personer mellem 50 og 70 år, ligesom den absolutte effekt er endnu højere. Det fortæller professor Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, og Københavns Universitet, som er en af forskerne bag det danske studie:

Håber på reviderede guidelines

”Resultaterne af vores forskning viser klart og entydigt, at forhøjet kolesterol øger risikoen for en blodprop i hjernen eller i hjertet mere hos personer over 70 år end hos personer under 70 år. I dag er det dog altovervejende yngre under 70 år, som af deres praktiserende læge tilbydes behandling for forhøjet kolesterol.”

Tidligere studier har ikke entydigt kunnet påvise, at forhøjet kolesterol hos gruppen over 70 år øger risikoen for blodpropper i hjertet, og Børge Nordestgaard understreger, at det er i tråd med de nuværende guidelines, men han håber og tror, at guidelines meget snart bliver ændret på baggrund af de entydige forskningsresultater.

”Det er netop i almen praksis, at vi især kan forebygge hjerte-kar-sygdom hos ellers raske ældre. Vi kan ikke sige, at de mennesker kommer til at leve længere, men hvis vi kan forhindre, at nogle af dem bliver ramt af blodpropper i hjerne og hjerte, så kan vi i hvert fald sikre, at mange af dem får en bedre alderdom med højere livskvalitet.”

Risiko-estimering for folk over 70

De tidligere undersøgelser, der er lavet, er baseret på ældre personer, der levede for flere årtier siden, hvor både restlevetid, tilstedeværelse af kroniske sygdomme og forebyggende behandling af ældre var meget anderledes end den er i dag, pointerer Børge Nordestgaard:

”Derfor har der indtil nu været mangel på opdateret viden om, hvilken rolle forhøjet kolesterol spiller for ældre i dag.” Han har i kølvandet på det danske studie overfor nye opdaterede SCORE-risikoberegninger, som snart publiceres i European Heart Journal, i øvrigt udtrykt, uforståenhed overfor, at guidelines ikke inkluderer netop +70-årige:

”Jeg ved gennem videnskabelige samarbejdspartnere i England, at der netop nu arbejder på en SCORE risiko-estimering til klinisk brug for +70-årige og jeg tror, at vores studie og det amerikanske studie begge er med til at skubbe til den proces.”

Det danske studie viser desuden, at man skal behandle meget færre ældre end yngre personer med kolesterolsænkende medicin for at undgå, at én person rammes af en blodprop. Det kan derfor ifølge Børge Nordestgaard give rigtig god mening som +70-årig at tage initiativ til en snak med sin praktiserende læge om forebyggende kolesterolsænkende behandling for at mindske risikoen for at blive ramt af en blodprop. I dag er det nemlig ikke praksis automatisk at tilbyde måling af kolesteroltal i almen praksis - og man skal som patient aktivt bede om det.

Undersøgelsen er lavet blandt 91.131 raske personer fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvoraf 13.779 var i alderen 70-100 år. Personerne blev fulgt i gennemsnit 7,7 år. I løbet af den periode blev 1515 personer ramt af en blodprop i hjertet og 3389 personer blev ramt af enten en blodprop i hjertet eller en i hjernen.

I aldersgruppen 70-100 år er der 847.973 personer i Danmark. (382.261 mænd og 465.712 kvinder). Af disse har 70 procent, svarende til 593.581 personer, højt kolesterol i blodet (3 mmol/L eller højere) i 2020.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo