DCS-årsmøde om ny NBV: SGLT2-hæmmere er nu standardbehandling for hjertesvigt

Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) nationale behandlingsvejledning (NBV’en) er netop udgivet i en opdateret udgave i forbindelse med selskabets årsmøde. Blandt andet er SGLT2-hæmmere nu standardbehandling for hjertesvigt på lige fod med ACE-hæmmere og betablokkere.

Et af de vigtige og faste punkter på dagsordenen ved DCS’ årsmøder er lanceringen af den opdaterede udgave af den nationale behandlingsvejledning (NBV’en). Kapitlerne i NBV’en er opdaterede på baggrund af nye opdaterede internationale guidelines og nye studieresultater.

The European Society of Cardiology (ESC) opdaterer hvert år i august eksisterende guidelines for forskellige dele af hjertekar-området. De nye guidelines bliver ’endorset’ af DCS i en arbejds- og høringsfase hen over nogle måneder. Efterfølgende bliver de indarbejdet i den danske nationale behandlingsvejledning for hjerte-kar-sygdomme. I 2021-22 er der kommet fire nye guidelines til inden for områderne: Kronisk hjertesvigtForebyggelse af iskæmisk hjertesygdomPacemakerbehandling og Behandling af hjerteklapsygdom.

Formand for NBV-udvalget Hans-Henrik Tilsted, læge på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik fortæller, at det i år har medført en række små og større ændringer til den danske NBV.

På lige fod med ACE-hæmmere

De væsentligste ændringer er som følger:

Kronisk hjertesvigt
Under afsnittet om hjertesvigt er den absolut væsentligste ændring, at SGLT2-hæmmerne nu indgår som en del af standardbehandlingen, fortæller Hans-Henrik Tilsted

”SGLT2-hæmmere anbefales nu som en del af basisbehandlingen på lige fod med ACE-hæmmere og betablokkere og anbefales ved symptomatisk HFrEF. Den solide evidens for SGLT2-hæmmernes effekt på hjertesvigt er uden sidestykke den største nyhed i hjertekar-behandlingen i flere år. ”

Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom
Under dette punkt er den væsentligste ændring, at en ny risiko-score tabel – SCORE2 - har erstattet den tidligere. Den er karakteriseret ved, at den ikke bare indeholder risikostratificering for fatale men nu også for non-fatale events. Desuden er grænserne for at påbegynde primær profylaktisk behandling blevet alderstratificerede, fortæller Hans-Henrik Tilsted:

”Det betyder, at grænserne for at begynde primær profylakse er lavere for yngre patienter således, at der tages højde for en længere livslang risiko.”

Pacemaker-behandling

Den mere individualiserede tilgang giver et mere nøjagtigt risiko-estimat i klinikken, forklarer Hans-Henrik Tilsted:

”At der nu også findes et risikoestimat for myokardieinfarkt og stroke og ikke blot for fatale events er gavnligt i samtalen med patienten, idet tallet i højere grad nu afspejler risikoen.”

Pacemaker-behandling
I forhold til afsnittet om pacemaker-behandling er der ikke tilføjet væsentlige ændringer. Men Hans-Henrik Tilsted fremhæver, at ESC-guidelines nu er i overensstemmelse med NBV’en, således at man kan tilbyde patienter med pacemaker MR-scanning. Man har gjort dette i Danmark i et par år, og den implementeres nu også i ESC-guidelines.

”Der har tidligere - både nationalt og internationalt - været en del usikkerhed om, hvorvidt patienter med pacemaker kan tåle MR-scanning på grund af risiko for skade på både patient og enhed. Et dansk holdningspapir har dog fastslået, at dette godt kan tilbydes under skærpet overvågning.”

Behandling af hjerteklapsygdom
Her er der kommet en mindre, men væsentlig ændring til, fortæller Hans-Henrik Tilsted:

”Grænsen for, hvornår patienter med moderat til asymptomatisk hjerteklapsygdom tilbydes operation, er ændret således, at der skal en mindre grad af hjertepåvirkning til, før disse patienter tilbydes behandling for deres hjerteklapsygdom. Ligeledes er der i de europæiske guidelines kommet specifikke aldersgrænser for, hvornår patienter med aortaklapsygddom kan tilbydes TAVI-operation (perkutan indsætning af aortaklap), og hvornår der tilbydes konventionel aortaklapkirurgi.”

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)