Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Revaskularisering ikke bedre end medicinsk behandling ved kardiomyopati

ESC: Koronar revaskularisering med PCI giver ikke nogen yderligere fordel sammenlignet med medicinsk terapi (GDMT) hos patienter med alvorligt svækket venstre ventrikelfunktion og omfattende koronararteriesygdom.

Det viser resultaterne af lodtrækningsforsøget REVIVED, som netop er udgivet i The New England Journal of Medicine og blev præsenteret ved en HOT LINE-session om lørdagen under årets European Society of Cardiology (ESC)-kongres i Barcelona.

Forskerne fandt, at revaskularisering i form af PCI hverken reducerer overordnet dødelighed eller indlæggelse grundet hjertesvigt. 

Derfor bør behandlingen ikke udføres for at behandle eller forbedre venstre ventrikel-dysfunktion, lød det fra den ledende forsker på studiet, Divaka Perera fra King's College London, til præsentationen.

Det gav grund til måben blandt et overrasket publikum i salen til kongressen.

"Den vigtigste besked (fra REVIVED, red.), som jeg ser det, er, at dette nu er et endeligt resultat. Vi har endelig evidens for at tillade retningslinjerne at blive styrket på den ene side og for klinisk praksis at blive rationaliseret rundt om i verden på den anden,” sagde han.

Studiet er særlig interessant, da det er det første af sin slags, der har undersøgt effektiviteten og sikkerheden af ​​perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel. 

REVIVED-studiet inkluderede 700 engelske patienter med svær venstre ventrikel dysfunktion (en uddrivningsfraktion på 35 procent eller derunder), omfattende koronararteriesygdom og påviselig levedygtighed i mindst fire dysfunktionelle myokardiesegmenter, der kunne revaskulariseres med PCI. Deltagerne blev fik enten PCI med optimal medicinsk terapi eller optimal medicinsk terapi alene. Medianalderen var 70 år, og 88 procent var mænd.

Udfordrer tesen om myokardiedvale

Efter en medianopfølgning på 3,4 år var der 129 (37,2 procent) dødsfald i PCI-gruppen og 134 (38,0 procent) i den medicinske behandling alene-gruppen (hazard ratio, 0.99; 95% CI, 0.78–1.27).

Der blev heller ikke set nogen signifikant forskel mellem grupperne for det sekundære endemål, som var venstre ventrikulær uddrivningsfraktion efter seks og 12 måneder.

Det fund stiller spørgsmålstegn ved ideen om myokardiedvale, som i årtier er blevet betragtet som en tilpasning af hjertet til at klare virkningerne af alvorlig koronarsygdom - særligt taget i betragtning af, at det kun var patienter med påviselig myokardiel levedygtighed, der deltog i studiet.

Livkvalitetsmålinger, det andet sekundære endemål, så ud til at favorisere PCI efter seks og 12 måneder, men der var ingen forskel mellem grupperne efter 24 måneder.

"Vi kan konkludere, at PCI ikke bør tilbydes stabile patienter med iskæmisk venstre ventrikulær dysfunktion, hvis det eneste formål er at give prognostisk fordel. Vores resultater var konsistente på tværs af alle undergrupper og for alle forudspecificerede resultatmål. Disse definitive resultater skulle hjælpe med at rationalisere retningslinjer for håndtering af koronarsygdom hos patienter med meget dårlig venstre ventrikelfunktion,” sagde Divaka Perera.

Han understregede samtidig, at REVIVED-studiet ikke inkluderede patienter med begrænset angina eller nylige akutte koronare syndromer, hvor PCI stadig kan være en mulighed.

Bygger videre på STICH-studiet

Det har længe været anset som en fordelagtig strategi at behandle koronararteriesygdom for at forbedre venstre ventrikel-dysfunktion. I 2011 udkom STICH-studiet, som viste, at koronar bypass-operation forbedrede overlevelsen, men kun hos særligt udvalgte, typisk unge, patienter. Fordelene blev dog først observeret efter 10 år, hovedsageligt på grund af den tidlige skade ved operationen. 

Derfor var tesen, at PCI muligvis på samme måde kunne være fordelagtig over tid. Der har dog manglet randomiserede forsøg på området, og de retningslinjer, som har anbefalet brugen af behandlingen, har kun været baseret på ekspertudtalelser.

REVIVED-studiet punkterer nu den tese og understreger, at patienterne har lige så stor gavn af medicinsk terapi som af PCI. 

Eric Velazquez, der var førsteforfatter på STICH-studiet, deltog til præsentationen ved HOT LINE-sessionen. Han peger på, at patienter med iskæmisk kardiomyopati fortsat har en "uacceptabelt høj dødelighed". Interessant nok fokuserer de fleste studier på hospitalsindlæggelser for hjertesvigt, men det modsatte var tilfældet i REVIVED- og STICH-studierne.

"Du havde dobbelt så stor risiko for at dø i løbet af de 3,4 år, som du havde for at blive indlagt på grund af hjertesvigt. Og det er vigtigt, at det er en forskel, som vi må indse, er tydelig hos vores iskæmiske kardiomyopatipatienter," siger han.

Resultaterne vil sandsynligvis ikke føre til en ændring i retningslinjerne, men en fortsættelse af status quo, indtil der foreligger flere data, tilføjede Eric Velazquez.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)