Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Langtidsoverlevelsen med et godt neurologisk resultat var høj hos patienter med hjertestop uden for hospitalet og behandlet med EPCR – og det til trods for langvarig genoplivning og alvorlige metaboliske forstyrrelser," fortæller Sivagowry Rasalingam Mørk

Høj langtidsoverlevelse efter ECPR uden for hospitalet

Patienter, som har fået hjertestop uden for hospitalet og som har fået mekanisk kredsløbsstøtte under genoplivningen (ECPR), har ikke øget risiko for at få vedvarende neurologiske skader.

Man har hidtil kun fulgt højrisikogruppen kortvarigt – men nu har forskere fra Aarhus Universitetshospital undersøgt overlevelse, livskvalitet og graden af neurologiske mén hos gruppen i et studie, som går fem år tilbage - og langtidsoverlevelse med godt neurologisk resultat var høj.

På landets fire hjertecentre anvender man mekanisk kredsløbsstøtte (ECPR) ved hjertestop uden for hospitalet hos en selekteret gruppe af patienter (V-A ECMO eller Impella). Især på Aarhus Universitetshospital har man de seneste ti år i videst muligt omfang ECPR og det med høj overlevelse.

”Men der findes ikke så meget viden om, hvordan denne gruppe af patienter har det på lang sigt. Historisk set, ved vi, at jo længere tid, patienten ikke responderer og er i ’low-flow,’ desto større er patientens mén typisk. Men det ser ikke umiddelbart ud til, at det nødvendigvis forholder sig sådan ved brug af ECPR,” fortæller læge Sivagowry Rasalingam Mørk fra Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH). Hun er førsteforfatter til det studie, som for nyligt blev præsenteret ved den europæiske hjertekongres (ESC) i Barcelona.

Høj langtidsoverlevelse

Forskerne bag studiet har bl.a. set på, hvor mange af patienterne, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet, hvor mange, som får en depression eller lever med dårligt mentalt helbred, deres neurologiske mén og på deres selvopfattede livskvalitet.

”Langtidsoverlevelsen med et godt neurologisk resultat var høj (30-dages overlevelsen var 29 procent, og efter et år var langtidsoverlevelsen fortsat høj - 24 procent) hos patienter med hjertestop uden for hospitalet og behandlet med EPCR – og det til trods for langvarig genoplivning og alvorlige metaboliske forstyrrelser. Data i vores studie tyder på, at de patienter kan forvente en rimelig livskvalitet efter udskrivelsen. De fleste i den gruppe af patienter kommer tilbage på arbejdsmarkedet, de har ingen kognitiv deficit – faktisk havde kun en enkelt ud af 29 patienter alvorlige neurologisk mén,” konkluderer Sivagowry Rasalingam Mørk, som tilføjer, at de gode resultater er med til at bryde grænserne for den tidligere grænse på 60 minutter for, hvornår patienterne skulle tages af ECPR:

”Vores studie viser, at selv om patienterne har hjertestop i op til to timer, og har modtaget mekanisk kredsløbsstøtte i de to timer, så er det fortsat muligt at komme tilbage til et næsten normalt liv med en god livskvalitet.”

For ’yngre’ patienter

Gruppen af patienter, som modtager ECPR ved hjertestop uden for hospitalet er en ekstremt selekteret gruppe, understreger Sivagowry Rasalingam Mørk.

”Gennemsnitsalderen er 60-65 år. Er de enten meget gamle eller har flere komorbiditeter, så er de ikke kandidater til EPCR men vil modtage almindelig CPR. ECPR er for ’yngre’ patienter, som ingen eller få komorbiditeter har og som ikke responderer på den konventionelle hjerte-lunge-redning, men som man vurderer har en rimelig chance for at overleve ved hjælp af EPCR. Dette på linje med DCS behandlingsvejledning for hjertestop.

Studiet inkluderede OHCA-patienter fra januar 2015 til december 2019. Patienter behandlet med mekanisk kredsløbsstøtte blev sammenlignet med patienter, der fik konventionel hjerte-lunge-redning (CPR).

En opfølgning af langtidsoverlevere i ECPR-gruppen blev udført (> et år efter hjertestop). Dette omfattede sundhedsrelaterede livskvalitetsspørgsmål og vurdering af neurologisk funktion med Cerebral Performance Category (CPC). Et godt neurologisk resultat blev defineret som CPC 1 og CPC 2. I alt indgik 1.015 patienter; 101 modtog ECPR for hjertestop. V-A ECMO blev indsat hos 97 patienter og Impella hos fire patienter. ECPR-gruppen havde signifikant længere low-flow-tider sammenlignet med den konventionelle gruppe (105 [IQR, 94-123] minutter versus 18 [IQR 10-39] minutter) og var mere metabolisk forstyrret ved ankomsten til hospitalet). Hos patienter, der modtog ECPR, var udskrivningsraten 27 procent, og godt neurologisk resultat blev set hos 93 procent blandt de udskrevne patienter. Ved opfølgningen deltog 15 ud af 21 langtidsoverlevere. Median opfølgningstid var 4,8 ± 1,6 (interval 2,8-6, 1 år). Gennemsnitsalder ved opfølgning var 61 ± 7,3 år, 11 (73 procent) var mænd. Neurologisk udfald med CPC 1 blev fundet hos 12 patienter (80 procent), med CPC 2 hos to patienter (13 procent) og med CPC 3 hos en patient (7 procent). To havde forbedret neurologisk status fra CPC 2 til CPC 1 siden udskrivelsen. Gennemsnitlige scoringer af SF-36 pegede på et generelt højt niveau af psykisk og mental sundhed hos langtidsoverlevere efter genoplivning med EPCR.

Sivagowry Rasalingam Mørk mener, at studiet bør være en forløber til et landsdækkende follow-up af patienter med hjertestop udenfor hospitalet, som har modtaget mekanisk kredsløbsstøtte.

”Det er vigtigt, at vi ved mere om livskvalitet og overlevelse hos den gruppe af patienter, som har været igennem længerevarende genoplivning med mekanisk kredsløbsstøtte - og næste skridt vil være at tilrettelægge rehabilitering målrettet gruppen i det omfang, det måtte være nødvendigt.”

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether