Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Kvinder med atrieflimren svækkes kognitiv hurtigere end mænd

Kvinder med atrieflimren udvikler hurtigere kognitiv svækkelse og demens end mænd med atrieflimren.

Det viser forskning publiceret i tidsskriftet Alzheimer's & Dementia og præsenteret ved kongressen ACNAP (Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions) i Edinburgh i juni.

"Symptomer på atrieflimren hos kvinder overses ofte af sundhedspersonale eller tilskrives stress eller angst. Kvinderne kan derfor gå udiagnosticeret rundt i lang tid, imens mænd hurtigere får en diagnose og som følge deraf også behandling. Derfor er de udiagnosticerede kvinder i øget risiko for at få små, ubemærkede blodpropper, hvilket medfører gradvis tab af hjernefunktion og kognitiv svækkelse,” siger Kathryn Wood fra Emory University, Atlanta i USA.

Kvinder behandles sjældnere

"ESC’s retningslinjer anbefaler en antikoagulant mod blodpropper – både til mænd og til kvinder. Men vi ved, at kvinder ikke så hyppigt som mænd kommer i behandling med et antikoagulerende lægemiddel. Det er endnu en forklaring på, hvorfor kvinder kan have små, ubemærkede strokes som skader hjernevævet og dermed fører til kognitiv svækkelse," tilføjer Katrhryn Wood.

Demens er mere almindelig hos kvinder end mænd, og atrieflimren er forbundet med en højere risiko for kognitiv svækkelse og demens – muligvis netop fordi tilstanden er forbundet med mere end en fordoblet risiko for at få små, ubemærkede strokes.

Studiet er det første af sin slags, som anvender data fra flere centre for at undersøge forskelle mellem kønnene i forekomsten af kognitiv sygdom hos patienter med atrieflimren og sammenhængen med demens. Studiet omfatter 43.630 patienter fra National Alzheimer’s Coordinating Center (NACC)-kohorten, som inkluderer voksne fra USA siden 1984. Af dem havde 4.593 (11 procent) atrieflimren ved studiets påbegyndelse, og 39.037 (89 procent) havde ikke atriefllimren. Gennemsnitsalderen var 78,5 år, og 46 procent var kvinder.

Kognitiv svækkelse

For at blive inkluderet i studiet skulle patienterne møde mindst tre gange årligt i klinikken for at gennemgå neuropsykologiske tests, der kategoriserede patienterne enten som normalt kognitivt fungerende, med let kognitiv svækkelse eller demente.

Kvinder med atrieflimren havde tre gange større risiko for let kognitiv svækkelse og demens ved undersøgelsens påbegyndelse sammenlignet med kvinder uden atrieflimren.

I løbet af en medianopfølgning på fire år udviklede 30 procent af deltagerne sig til en mere alvorlig fase af kognitiv svækkelse, og 21 procent udviklede demens. Kvinder med atrieflimren havde en større risiko for at udvikle en mere alvorlig form for kognitiv svækkelse sammenlignet med kvinder uden atrieflimren. Når det gjaldt progression til næste fase, var kvinder med atrieflimren i øget risiko for at gå fra normal kognition til let kognitiv svækkelse (HR 1,17) og fra let kognitiv svækkelse til demens (HR 2,57) sammenlignet med kvinder uden atrieflimren.

Sammenhængene mellem atrieflimren og hurtigere kognitiv tilbagegang var derimod ikke statistisk signifikante for mænd.