Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ensomhed øger risiko for hjerte-kar-sygdom hos patienter med diabetes

Ensomhed er en større risikofaktor for udvikling af hjerte-kar-sygdom hos patienter med diabetes end kost, motion, rygning og depression.

Det viser forskning publiceret i European Heart Journal.

"I forhold til hjertesundheden for patienter med diabetes, så synes kvaliteten af social kontakt at være vigtigere end antallet af interaktioner. Og vi bør bestemt ikke undervurdere betydningen af ensomhed for fysisk og følelsesmæssig sundhed," siger studiets førsteforfatter, professor Lu Qi fra Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine i New Orleans.

Tidligere studier har vist, at ensomhed og social isolation er forbundet med højere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Nærværende studie undersøgte, om patienter med diabetes, der føler sig ensomme eller er socialt isolerede, har større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom sammenlignet med dem, der ikke føler sig ensomme.

Kunne ikke betro sig til nogen

Studiet inkluderede 18.509 diabetespatienter (voksne i alderen 37 til 73 år) fra UK Biobank. Ingen af dem havde en hjerte-kar-sygdom ved studiets begyndelse. Ensomhed og isolation blev vurderet ved hjælp af spørgeskemaer, hvor hvert ’højrisiko-ensomhedstræk’ udgjorde ét point. Høj-risiko-ensomhedstræk var eksempelvis at man følte sig ensom, og at man ikke kunne betro sig til nogen (0-2 points). Kategorier var også, om patienten boede alene, om man havde venner og familie på besøg færre gange end en gang om måneden, og om man patienten deltog i en social aktivitet mindre end én gang om ugen (0-3 points)

I løbet af en gennemsnitlig opfølgning på 10,7 år udviklede 3.247 deltagere hjerte-kar-sygdom, heraf var 2.771 tilfælde koronar hjertesygdom og 701 tilfælde et stroke (nogle patienter udviklede både hjerte-kar-sygdom og fik et stroke). Sammenlignet med deltagere med den laveste ensomhedsscore var risikoen for hjerte-kar-sygdom 11 procent og 26 procent højere hos dem med score på henholdsvis 1 eller 2.

Ensomhed som en standardvurdering

Forskerne vurderede også den relative betydning af ensomhed i forhold til andre risikofaktorer for forekomsten af hjerte-kar-sygdom. Ensomhed viste en svagere indflydelse end nyrefunktion, kolesterol og BMI men en stærkere indflydelse end depression, rygning, fysisk aktivitet og kost.

"Ensomhed rangerede højere som en prædisponerende faktor for hjerte-kar-sygdom end flere livsstilsvaner. Vi fandt også, at konsekvenserne af fysiske risikofaktorer (det vil sige dårligt kontrolleret blodsukker, højt blodtryk, højt kolesteroltal, rygning og dårlig nyrefunktion) var større hos diabetespatienter, der følte sig ensomme, sammenlignet med dem, der ikke følte sig ensomme. Resultaterne peger i retning af, at spørgsmål om ensomhed bør blive en del af standardvurderingen af patienter med diabetes – og herunder henvisning af de patienter, som er ensomme, til mentale sundhedstjenester," siger Lu Qi.