Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Scanning forbedrer behandlingen af hjertepatienter med bifurkaturer

OCT-scanning under behandlingen af forsnævringer i kranspulsårernes delingssteder (bifurkaturer) forbedrer patienternes prognose. Risikoen for efterfølgende alvorlige komplikationer reduceres med 30 procent.

Patienter, der behandles med ballonudvidelse af bifurkaturer, har forhøjet risiko for død, ny blodprop og behov for ny ballonudvidelse. Nu viser international forskning ledet af kardiologer fra Aarhus Universitetshospital, at prognosen kan forbedres ved at foretage scanninger under behandlingen med ballonudvidelser.

OCTOBER-studiet blev i slutningen af august præsenteret ved en HOTLINE session på den europæiske hjertekongres i Amsterdam (ESC Congress 2023). Studiet blev samtidig publiceret i The New England Journal of Medicine.

Undersøgelsen bygger på omfattende forskning, som har vist, at en såkaldt OCT-scanning (optical coherence tomography) kan give bedre information om sygdom i karvæggen og mere præcise mål til planlægning og kontrol under behandlingen med ballonudvidelser end den normalt benyttede røntgengennemlysning. Der har dog til nu manglet bevis for, at de forbedrede behandlinger også førte til en bedre prognose for patienterne.

Indsættelse af stents

OCTOBER-studiet er et randomiseret multicenter-studie, som blev gennemført i samarbejde med 37 hjertecentre i Europa inklusiv de seks danske hospitaler, der foretager ballonudvidelser. 1201 patienter deltog i studiet, som blev fordelt i to grupper. I den ene gruppe fik patienterne foretaget en standard ballonudvidelse med indsættelse af en eller flere stents under røntgen. I den anden gruppe foretog lægerne samme behandling, men lavede i tillæg flere OCT-scanninger for at planlægge og kontrollere indsættelsen af stents med mere detaljeret information.

Studiets hovedresultat blev opgjort som det samlede antal patienter, der døde af hjerteårsager, fik ny blodprop i hjertet eller fik foretaget ny behandling inden for to år efter deres ballonudvidelse.

Tog længere tid

"OCTOBER-studiet viser, at hos patienter med komplekse bifurkationslæsioner var OCT-vejledt PCI forbundet med bedre resultater efter to år end angiografi-vejledt PCI. OCT-scanninger var sikre, men tog længere tid, og der blev brugt mere kontraststof ved undersøgelserne. I studie-armen med angiografi-vejledte scanninger blev IVUS (intravaskulær ultralyd) også brugt i knap hver femte tilfælde, hvilket afspejler nuværende klinisk praksis for komplekse PCI-procedurer på mange centre. Resultaterne peger i retning af, at rutinemæssig brug af OCT-scanning under PCI af komplekse bifurkaturer bør overvejes for at forbedre prognosen,” siger ph.d.-studerende og læge Lene Nyhus Andreasen, som præsenterede OCTOBER-studiet på ESC.

Niels Holm, læge og forsker på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital tilføjer:

”Patienter, hvor OCT blev foretaget under ballonbehandlingen, havde en 30 procent lavere risiko for at få de alvorlige komplikationer efterfølgende. Det er et robust resultat, der viser, at vi kan forbedre behandlingen for en gruppe af patienter, der har forhøjet risiko for alvorlige komplikationer.”

Stor pulje data

Ved ESC-kongressen blev to lignende studier præsenteret, og kardiologerne fra Aarhus Universitetshospital bidrog desuden til en metaanalyse, der omfattede alle hidtidige studier, der har undersøgt brug af scanning under behandling med ballonudvidelser.

Overlæge Evald Høj Christiansen, der er hovedansvarlig for OCTOBER-studiet, forklarer om metaanalysen:

”Med de nye studier, der blev præsenteret ved ESC, så er den samlede pulje af data ganske stor. Metaanalysen viser, at hvis man bruger scanningerne rutinemæssigt, også til andre forsnævringer end dem ved delingsstederne, så kan vi reducere risikoen for død med 25 procent, for ny blodprop med 20 procent - og behovet for re-behandling kan reduceres med omkring 29 procent.”

Ved ESC-kongressen blev det drøftet, om de nye resultater kan ændre de internationale behandlingsanbefalinger.

”Der er tale om en stor forbedring af prognosen efter ballonudvidelse, så vi forventer, at det inden for få år bliver den anbefalede standard at benytte scanningerne til især de komplekse ballonudvidelser,” siger Evald Høj Christiansen.