Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Normalt EKG kan sandsynligvis udelukke mistanke om hjertesvigt med nedsat pumpefunktion  

Det normale elektrokardiogram (EKG) er et tilfredsstillende screeningsredskab, når det handler om at udelukke hjertesvigt med nedsat pumpefunktion – og det kan være et redskab til prioritering af patienter – både i almen praksis men også i det kardiologiske ambulatorium.

På Svendborg Sygehus har man i et studie vist, at et normalt EKG med stor sandsynlighed kan udelukke hjertesvigt med nedsat LVEF. Det betyder, at det normale EKG kan anvendes som et pålideligt screeningsværktøj hos de patienter, hvor man har en mistanke om hjertesvigt med nedsat LVEF. Resultaterne af studiet, som er publiceret i Ugeskrift for Læger, indikerer, at det normale EKG kan være en særlig værdifuld ressource for den praktiserende læge, fordi det er herfra patienter ofte henvises til ambulant kardiologisk udredning.

De europæiske retningslinjer fra European Society of Cardiology (ESC) anbefaler, at der ved mistanke om hjertesvigt med nedsat LVEF tages et EKG og udredes for risikofaktorer og symptomer eller tegn på hjertesvigt. Desuden bør man foretage en blodprøve for at måle niveauerne af hjertemarkørerne NT-proBNP eller BNP, med mindre patienten viser stærke symptomer på hjertesvigt eller blodprøverne ikke er tilgængelige. I Danmark er hverken NT-pro-BNP eller BNP rutinemæssigt inkluderet i den initiale udredning for hjertesvigt. Dansk Cardiologisk selskab (DCS), anbefaler dog brugen af én af disse blodprøver i tilfælde, hvor mistanken om hjertesvigt ikke er stærkt begrundet.

Hjælp i primærsektor og ambulatorier

Studiet fra Svendborg Sygehus, som omfattede 403 patienter, havde derfor som mål at undersøge om det lettilgængelige EKG, som allerede anvendes i udredningen, kunne bruges til at udelukke hjertesvigt med nedsat LVEF.

Patienterne blev inddelt i tre grupper baseret på deres LVEF, og en sammenligning af EKG-abnormiteter i de tre grupper viste en betydelig sammenhæng mellem EKG-abnormiteter og nedsat LVEF (p ≤ 0,001). Blandt de 155 patienter med et normalt EKG, havde hele 98,7 procent en LVEF på 50-60 procent. Ingen af de patienter, der havde en LVEF på ≤ 40 procent, havde et normalt EKG-resultat.

”I vores studie har vi vist, at det normale EKG, allerede i den initiale udredning hos egen læge, kan udelukke hjertesvigt med nedsat LVEF. Det er ikke blot en hjælp i primærsektoren, men også en hjælp i ambulatorierne, idet der i ambulatorierne opleves et stigende antal henvisninger til ekkokardiografi,” siger Roda Abdulkadir Mohamed, som er læge og studiets førsteforfatter.

Redskab til prioritering

I studiet indgik også en sammenligning af den erfarne kardiologs EKG-fortolkning over for den automatiske fortolkning fra EKG-apparatet sammenholdt med en LVEF < 50 procent.

Kardiologen klassificerede 31 patienter (93,9 procent) med LVEF < 50 procent med abnorme EKG-resultater. To patienter havde normale EKG-resultater, på trods af efterfølgende ekkokardiografiske fund af LVEF < 50 procent. I gruppen med LVEF ≥ 50 procent fandt kardiologen, at 217 patienter (58,4 procent) havde abnorme EKG-resultater.

Studiet viser altså, at et normalt EKG har en høj diagnostisk negativ prædiktiv værdi (NPV) på 98,7 procent i forhold til at kunne udelukke hjertesvigt med nedsat LVEF. Det normale EKG synes pålideligt og sikkert til at identificere patienter med LVEF ≥ 50 procent og kan derfor også bruges som et redskab til prioritering af patienter henvist med mistanke om hjertesvigt.

Hvad angår den automatiske EKG-tolkning, viser den sig at være sammenlignelig med kardiologens tolkning med en høj sensitivitet (97,0 procent) og NPV (99,3 procent) samt lav specificitet (40,5 procent). Derfor kan den automatiserede tolkning bistå lægen i klinisk beslutningstagning i forhold til mistanke om hjertesvigt med nedsat LVEF.

”Det normale EKG er et tilfredsstillende screeningsredskab, når det handler om at udelukke hjertesvigt med LVEF < 50 procent, og det kan være et redskab til prioritering af patienter henvist til kardiologisk ambulatorium med mistanke om hjertesvigt. Det synes rimeligt og sikkert at undersøge patienter med et abnormt EKG før patienter med et normalt EKG. Dertil kommer, at for at identificere patienter med pumpefunktion under 50 procent, så synes kardiologen og den automatiserede tolkning at være lige effektive. Derfor kan den automatiserede tolkning ikke bare bistå lægen i en travl klinik – men også lægen uden erfaring i fortolkning af EKG. Lægen får dermed et ekstra screeningsredskab til at opspore de relevante patienter, når der er opstået mistanke om hjertesvigt,” siger Roda Abdulkadir Mohamed.