Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Stor bevilling til forskning i hjertestop uden for hospitalerne

Region Hovedstadens Akutberedskab og Herlev Hospital har modtaget en prestigefyldt bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at forske i nye tiltag for at forbedre overlevelsen efter pludseligt hjertestop uden for hospitalet.

Det er Akutberedskabets forskningsleder, professor Fredrik Folke, der har modtaget bevillingen og dermed styrket muligheden for at forske i, hvordan forbedret erkendelse af hjertestop og akut behandling kan øge chancen for succesfuld genoplivning efter hjertestop.

Siden 2017 har Novo Nordisk Fonden via et særligt forskningslederprogram bevilget penge til  talentfulde forskere i Norden. I år er der uddelt to bevillinger inden for ’Clinical Distinguished Investigator Grants’, hvor den ene altså gives til Akutberedskabet i samarbejde med Herlev Hospital.

Fredrik Folke

”Jeg er både taknemmelig og stolt over at modtage bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Den giver os en unik mulighed for at fortsætte forskningen inden for hjertestop og genoplivning og ad den vej være med til at redde endnu flere liv," siger professor Fredrik Folke, som ud over at være forskningsleder i Akutberedskabet også er overlæge på hjerteafdelingen på Herlev Hospital.

Hjertestop uden for hospitalerne

Helt konkret skal pengene bruges til at forske i, hvordan de fagprofessionelle kan øge erkendelsen og forbedre vejledningen i hjertelungeredning, når borgerne ringer 1-1-2 ved hjertestop. Forskerne vil også undersøge, hvordan man i højere grad kan engagere frivillige, hvis nogen i nærområdet får hjertestop.

”Pludseligt hjertestop uden for hospitalet er en betydelig medicinsk og samfundsmæssig udfordring verden over, og trods mange gode initiativer er overlevelseschancerne stagneret de seneste år. I forskningsprojektet vil vi teste en kombination af nye og innovative strategier for at forbedre overlevelsen efter hjertestop. Et af dem er tiltag for at bringe hjertestartere hurtigere frem og desuden undersøge, om der er behov for særlige indsatser i tyndt befolkede områder, hvor hjælpen kan være lang tid undervejs,” siger Fredrik Folke.

Akutberedskabets direktør, Thomas Reimann, er glad for, at vi kan få endnu mere viden om så vigtigt et område.

”Hjertestop er blandt de mest akutte situationer, vi kan komme ud til, og tiden fra kollaps til igangsat genoplivningsforsøg er afgørende, hvis en person rammes af hjertestop. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan forske i nye muligheder for at forbedre overlevelsen for regionens borgere,” siger Thomas Reimann.

Bevillingen gives i starten af næste år, og forskningsprojektet løber over fem år.