Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hurtig stamcelle-behandling til hjertepatienter på vej

Med en bevilling fra Innovationsfonden på 25 mio. kr. får danske forskere chancen for at skabe en effektiv og øjeblikkelig behandling med stamceller til hjertepatienter, som derved vil kunne slippe for den nuværende lange ventetid på seks uger.

”De gode resultater, vi har opnået med forsøg i fase 1 og 2-studier af stamcellebehandlingen, styrker mig i troen på, at vi med denne bevilling nu er klar til at tage de sidste nødvendige skridt til at bringe stamcelleproduktionen fra laboratoriet og ud til patienterne sammen med vores partnere,” siger projektleder Jens Kastrup.

Han er også professor og leder af Rigshospitalets Kardiologisk Stamcellecenter, der i mange år har forsket i stamcellebehandling ved at behandle patienter med kranspulsåresygdom med patienternes egne stamceller fra knoglemarv og fedtvæv på maven. Behandlingsresultaterne er gode. Men stamcellerne findes kun i meget små mængder i vævene, hvorfor de i dag skal dyrkes i små flasker i seks til otte uger, før de er klar til behandling. Det giver en lang ventetid for patienterne. Så for at forbedre muligheden for en større udbredelse af stamcellebehandlingen, har centret i samarbejde med partnere fra erhvervslivet nu etableret en stamcelleproduktion fra raske donorer med nyeste teknologi, hvor stamcellerne dyrkes i bioreaktorer. Det færdige celleprodukt opbevares frosset, indtil patienten skal behandles, og kan tøs op på fem minutter.

Et stort, udækket behov

Med bevillingen fra Innovationsfonden vil det være muligt for forskerne at gennemføre to igangværende fase 2-forsøg og igangsætte den omfattende forberedelse til det fase 3-forsøg, der skal endelig dokumentere effekten af stamcellebehandling og bane vejen for en godkendelse til generel patientbehandling.

”Selvom vi i dag er kommet langt med nuværende behandlingsmetoder, der har reduceret dødeligheden og patienternes gener betydeligt, står vi stadig med et stigende antal patienter med svære gener fra deres kroniske kranspulsåresygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Der er et stort, udækket behov for nye, effektive behandlinger som denne, der kan forbedre patienternes overlevelse, reducere deres gener, øge livskvaliteten og beskæftigelsen og reducere udgifterne til sundhedsvæsenet,” siger Jens Kastrup.

Gør klar til godkendelse og markedsføring

Kardiologisk Stamcellecenters vision er at etablere stamcellebehandling som et generelt tilbud til patienter med svær kranspulsåresygdom og svigt af hjertets pumpefunktion.

Bevillingen fra Innovationsfonden skal anvendes til at videreudvikle stamcellebehandlingen og samle dokumentation, som den Europæiske Lægemiddelstyrelse kræver for, at et nyt lægemiddel kan blive godkendt til generel patientbehandling.

Der vil samtidig blive gennemført flere kliniske behandlingsstudier af patienter med det nyetablerede stamcelleprodukt. Hvis disse resultater er lige så gode som ved anvendelse af patienternes egne stamceller, vil der blive ansøgt om en markedsføringstilladelse for stamcelleproduktet fra raske donorer til en generel behandling af patienter med hjertesygdom.

Kranspulsåresygdom er skyld i 40 procent af alle dødsfald i EU og er den væsentligste dødsårsag hos både kvinder og mænd.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo