Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Håber at finde de rette patienter til lavdosis NOAK

ACC.17: Ida Albertsen har netop begyndt sit PhD-studie, der vil kunne bidrage til, at et af ACC’s helt store trækplastre, studiet EINSTEIN CHOICE, kan få endnu mere perspektiv og anvendelighed i den kliniske praksis.

Hendes PhD-afhandling  går nemlig ud på at risikostratificere recidiv ved venøs trombose. Hun har kun taget de første spadestik til afhandlingen, men hun er gået i gang på et tidspunkt, hvor timingen ikke kan være bedre.

EINSTEIN CHOICE vil ifølge specialeansvarlig overlæge Torben Bjerregaard, Institut for Klinisk Medicin, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus og Kenneth Egstrup, professor, dr. med og overlæge, ansvarlig for Medicinsk Forskningsafdeling på Odense Universitetshospital, igangsætte en debat om, hvilke patienter, der eventuelt skal have livslang NOAK-behandling på en nedsat dosis.

”Den store diskussion bliver nu, hvem der skal have den livslange behandling,” siger Torben Bjerregaard.

For at kvalificere denne diskussion, er der behov for meget mere viden om, hvilke patienter, der har den største risiko for recidiv.

”Jeg skal undersøge, hvilke patienter, der har størst risiko for recidiv, og derved opnå et bedre beslutningsgrundlag i forhold til behandlingsvarighed end vi har i dag,” siger Ida Albertsen, der er tilknyttet Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Ida Albertsen vil studere patienter med provokerede blodpropper, med uprovokerede blodpropper og cancerpatienter, hvor blodpropperne er en følge af cancersygdommen eller behandlingen.

”Som guidelines er i dag, er det for en stor del op til lægen selv at vurdere, hvor længe han eller hun vil behandle patienten.  Der er ingen klare anvisninger i guidelines," siger hun.

Ida Albertsens studie er det første i Danmark med nye data, afdækker hvor mange og hvem, der får recidiv.

Og perspektivet er, at hendes studie vil kunne bidrage til klarere retningslinjer, og som en del af arbejdet med mere konkrete anvisninger i guidelines mht., hvornår man overfor den enkelte patient bør overveje langvarig eller livslang behandling.

”Og der skal indføres flere faktorer i stratificeringen, så lægen også får hjælp til overvejelserne, hvis f.eks. patienten har KOL,” siger Ida Albertsen.

 

Tags: ACC17

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift