Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Adtralza reducerer forekomsten af staphylococcus aureus

Behandling med Adtralza (tralokinumab) i op til 16 uger reducerer koloniseringen af staphylococcus aureus hos yngre patienter med atopisk dermatitis.

Det er tidligere bevist, at der er en sammenhæng mellem staphylococcus aureus i hudlæsioner hos patienter med atopisk eksem og sværhedsgraden af sygdommen. Dette til stor gene for patienter, fordi det bidrager til irritation og infektioner.

Nu viser nye data fra fase-III studiet ECZTRA 6, at 16 ugers behandling med adtralza gør en signifikant forskel, hvad angår koloniseringen af staphylococcus aureus hos yngre patienter med atopisk dermatitis både med og uden hudlæsioner. Studiet er et randomiseret, dobbeltblindede, placebokontrollerede, multinationalt 52-ugers forsøg, hvor effekten og sikkerheden ved brug af adtralza 150 mg eller 300 mg undersøges. Studiet inkluderer 289 patienter i alderen 12-17 år (195 adrtralza-patienter og 94 placebo-patienter). Patienterne har alle moderat til svær atopisk eksem og er kandidater til systemisk behandling. 

Forbedring hos 29 procent

I uge 16 gik 49 procent af patienterne behandlet med 150 mg adtralza (n=81) og 43 procent af patienterne behandlet med 300 mg adtralza (n=82) fra at teste positiv til negativ for staphylococcus aureus i hud med læsioner. Dette sammenlignet med 14 procent i placebo-gruppen (n=80). Ligeledes fandt man reduktioner blandt adtralza-behandlede patienter med staphylococcus aureus positive hud uden læsioner. 

Yderligere data fra ECZTRA 6 viser, at 16 ugers behandling med adtralza forbedrer genekspressionen fra en hudprofil med læsioner til en hudprofil uden læsioner. 

Forbedringen sås hos 29 procent (n=29) af 150 mg-patienter og hos 41 procent af 300 mg-patienterne. Dette sammenlignet med op til kun 4 procents forbedring i placebo-gruppen. I uge 8 førte adtralza til 35 procents (150 mg-patienter) og 33 procents (300 mg-patienter) forbedring af genekspression sammenlignet med 10 procents forbedring blandt placebo-gruppen.

De seneste resultater i ECZTRA 6 blev præsenteret ved AAD 2023 i marts - The American Academy of Dermatology Annual Meeting 2023.