Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


”Hvis vi kan ændre sygdomsforløbet, så forløbet bliver mildere, eller vi kan undgå følgesygdomme som for eksempel psoriasis artrit, er det et kraftigt skridt fremad, som kan få store behandlingsmæssige fordele,” siger Lars Iversen.

Uenighed om sygdomsforløbet for psoriasis kan ændres eller ej

EADV: Patienter med psoriasis kan se frem til bedre behandlingsforløb med tidlig intervention, men om sygdomsforløbet kan ændres eller ej, delte vandene under en paneldebat på EADV, hvor medicinsk direktør og forsker Lars Iversen deltog.

Fronterne var trukket op, da danske Lars Iversen, medicinsk direktør i MC2 Therapeutics og tidligere professor med fortsat forskningstilknytning til Aarhus Universitet, og schweiziske Curdin Conrad, professor i dermatologi og leder af Center for Psoriasis ved Lausanne Universitetshospital (CHUV), under en plenary-session på EADV diskuterede mulighederne for at ændre sygdomsforløbet hos patienter med psoriasis (Præsentation ID D2T11.1B). Et vigtigt emne ifølge Lars Iversen.

”Hvis vi kan ændre sygdomsforløbet, så forløbet bliver mildere, eller vi kan undgå følgesygdomme som for eksempel psoriasis artrit, er det et kraftigt skridt fremad, som kan få store behandlingsmæssige fordele,” siger Lars Iversen.

Begge var enige om, at sygdommen både har en epigenetisk hukommelse og cellehukommelse, men derfra blev banen kridtet op, og Iversen var meget klar i sin holdning:

”Uden at være for politisk, vil jeg gerne referere til Obama. Kan vi ændre sygdomsforløbet hos mennesker med psoriasis? Yes we can!”

Window of opportunity

Hans hovedargument var, at når man kigger på de kliniske responser og sammenholder med opgørelsen af data, kan man se, at patienterne er nemmere at behandle, jo tidligere man træder ind, og på den måde kan man forbedre sygdomsforløbet. En tendens, man for eksempel også ser i andre specialer som reumatologien og gastroenterologien.

”På det molekylære niveau begynder vi også at få langt bedre forståelse,” siger Lars Iversen.

Conrads pointe på nej-siden var til gengæld, at patienter med svær psoriasis, som har haft sygdommen længe, er svære at revertere, fordi de har dannet ar i hudmolekylerne.

”Jeg kan godt acceptere Conrads pointe, men jeg mener, at vi skal fokusere på de debuterende psoriasispatienter, for det er her, vi kan nå at gøre noget. Der er et window of opportunity, hvor vi kan nå at påvirke cellerne, inden de lærer at udvikle sig til psoriasis. Vi ved bare ikke, hvor lille det vindue er. Vi skal altså ”hit hard early” men mangler fortsat at blive klogere på, om cremer, tabletbehandling eller biologisk medicin virker bedst. Det er der studier i gang med at undersøge,” siger Lars Iversen, men påpeger selv en udfordring ved sin egen hypotese.

”Det er kun omkring 15-20 procent, som udvikler svær psoriasis. Langt hovedparten får mild eller moderat psoriasis, så det kan være overkill at behandle med hård medicin hos patienter, som måske alligevel aldrig vil opleve en svær sygdomsudvikling.”

De sidste brikker mangler

Under oplægget beskrev Lars Iversen det som, at brikkerne peger ind i samme billede af et puslespil, der endnu ikke er fuldendt. Indtil nu er der primært lavet forskning på patienter med psoriasis, der har haft sygdommen i mange år. De eneste studier med tidlig behandling af nye patienter er STEPIn studiet, som Lars Iversen selv er involveret i, og GUIDE studiet. Han mener, at der bør laves endnu flere studier af de debuterende patienter med psoriasis.

”Jeg ser en forhåbning om, at vi fortsætter ud ad vejen, hvor vi bliver klogere på de kliniske observationer, og hvad de betyder på celleniveau. Før talte vi for eksempel kun om hukommelses-T-celler, men nu taler vi også om epigenetiske forandringer, så vi bygger hele tiden mere på både på det kliniske og det molekylære niveau,” siger Lars Iversen og tilføjer:

”Jeg håber, vi får et værktøj, så vi ud fra en blodprøve kan identificere, om patienten har øget sandsynlighed for at udvikle svær psoriasis, så vi tidligt kan sætte ind med den rette behandling. ”

Under spørgerunden til sidst kom det frem, at Curdin Conrad var enig med Lars Iversen i, at der er et window of opportunity og ser også potentiale i at kigge nærmere på mulighederne for at påvirke sygdomsforløbet.

”Det åbner op for et nyt felt og er vigtigt i vores viden om dermatologi,” lød det fra Curdin Conrad, som blev suppleret af Lars Iversen:

”Vi kommer til at lære meget mere de kommende år.”

EADV