Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

To præparater bliver direkte indplaceret i behandlingsvejledning af psoriasis

Medicinrådet har anbefalet, at Tremfya (guselkumab) og Sotyktu (deucravacitinib) kan overvejes til behandling af henholdsvis patienter psoriasis med og uden ledgener.

Sotyktu (deucravacitinib) kan overvejes til behandling af patienter med moderat til svær plaque psoriasis uden ledgener. Og Tremfya (guselkumab) kan overvejes til patienter med ledgener. Det fremgår af et nyt tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis.

Deucravacitinib bliver indplaceret i kategorien ”overvej”, da præparatet har vist god effekt (PASI90) og relativt få bivirkninger, men ikke med helt så overbevisende resultater som andre lægemidler. Dermed indplaceres deucravacitinib i samme kategori som præparaterne Cimzia (certolizumab pegol), Flixabi (infliximab),  Ilumetri (tildrakizumab) og Stelara (ustekinumab).

Adalimumab (Humira) betragtes fortsat som førstelinjebehandling til minimum 80 procent af patienter med moderat til svær plaque psoriasis uden ledgener, der er kandidater til andengenerations immunmodulerende behandling. Det skyldes adalimumabs veldokumenterede og gode effekt hos en stor del af patienterne sammenholdt med en begrænset bivirkningsprofil og lave omkostninger.

Bimzelx (bimekizumab), Kyntheum (brodalumab), (Tremfya (guselkumab), Taltz (ixekizumab), Skyrizi (risankizumab) og Cosentyx (secukinumab) er klinisk ligeværdige. De kan ligestilles som andenlinjebehandling til patienter med moderat til svær plaque psoriasis uden ledgener. 

Guselkumab kan overvejes til ledgener

Guselkumab indgik allerede i behandlingsvejledningen for patienter med psoriasis uden ledgener. Sidenhen har guselkumab fået indikation til psoriasisartrit, og derfor har Medicinrådet nu indplaceret præparatet med tanke på patienter med ledgener. 

Lægemidlet forventes dog ikke at være helt lige så effekt mod ledgener som ixekizumab og secukinumab, hvorfor guselkumab bør overvejes og altså ikke ikke er angivet som “anvend” i Medicinrådets vejledning. 

Vurderingen kommer på baggrund af, at Medicinrådet tidligere har konkluderet, at guselkumab var et mindre effektivt lægemiddel til patienter med psoriasisartrit end den daværende standardbehandling. Medicinrådets fagudvalg har vurderet, at den konklusion kan overføres til patienter med psoriasis og ledgener. 

Af andre præparater som kan overvejes til behandling af psoriasis med ledgener er certolizumab pegol, infliximab og ustekinumab. Apremilast bør ikke anvendes rutinemæssigt til behandlingen af ledsmerter.