Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Høje mængder af bestemt hormon er forbundet med kronisk kløe

Høje niveauer af hormonet B-type natriuretisk peptid (BNP) i blodet er forbundet med kronisk kløe, konkluderer nyt studie. Resultaterne tyder på, at en BNP-receptorantagonist kan være en terapeutisk mulighed til behandling af kløe.

I studiet, som er publiceret i Journal of Investigative Dermatology, undersøgte en forskergruppe fra University of Miami, USA, BNP-niveauer i blodet hos 77 patienter og niveauer af N-Terminal pro-BNP (NT-proBNP) i 33 patientblodprøver.

Patienterne, der led af atopisk dermatitis, prurigo nodularis, kronisk kløe af ukendt oprindelse (CPUO), bulløs pemfigoid, neuropatisk kløe og kolestatisk kløe, blev bedt om at vurdere deres kløes sværhedsgrad på tidspunktet for blodprøvetagningen.

Sammenhængen mellem BNP- og NT-proBNP-niveauer og sværhedsgraden af ​​kløen blev vurderet ved hjælp af Spearman's rank-order tests, og der blev justeret for alder, køn, race/etnicitet, tidligere diagnose af kongestiv hjertesygdom eller hypertension samt den aktuelle brug af et diuretikum (vanddrivende medicin). 

Resultaterne viste, at BNP- og NT-proBNP-niveauer hos alle kløepatienterne korrelerede med sværhedsgraden af kløe, især for patienter med CPUO.

Dataene viste også, at BNP-niveauer signifikant korrelerede med alder, mens NT-proBNP-niveauer ikke gjorde det. Alder korrelerede desuden signifikant med kløens sværhedsgrad i BNP-patientgruppen, men ikke i NT-proBNP-gruppen. 

I en anden del af studiet blev BNP eller phosphatbufret saltvand givet intravenøst ​​gennem halevenen på mus, og tilfælde af kradsemærker på hele kroppen i løbet af en time blev talt. Cirka 10 minutter efter injektion af BNP begyndte musene at klø deres flanke, ansigt, bagpart og underliv. Deres kløe stoppede næsten fuldstændigt cirka en time efter injektionen.

Ud fra dette konkluderer forskerne dels, at høje niveauer af BNP kan inducere kløe gennem centrale veje i rygmarven hos mus. Dels viser resultaterne, at visse koncentrationer af systemisk BNP kan få adgang til rygmarven og på den måde stimulere centrale sensoriske signalveje, der har at gøre med kløe. Det tyder på, at man ikke behøver at have betændelse eller en anden form for reaktion i huden for at fremkalde kløe, hvilket man tidligere har troet.

Studiets resultater åbner for, at en BNP-receptorantagonist kan være en terapeutisk mulighed for behandling af CPUO og kløe ved systemiske sygdomme, konkluderer studiets forfattere.