Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Heliobactor pylori-bakterien forbindes med øget risiko for tarmkræft

Infektion med Heliobactor pylori er forbundet med en lille, men statistisk signifikant højere forekomst af kolorektalkræft og kolorektalkræft-dødelighed.

Det viser et stort, amerikansk studie, som også peger på, at ubehandlede personer ser ud til at være mest udsatte.

I det nye studie, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, evaluerede de amerikanske forskere virkningen af ​​Heliobactor pylori-infektion og -behandling på forekomsten af kolorektalkræft og dødeligheden som følge af kolorektalkræft.

Forskerne udførte en retrospektiv kohorteanalyse blandt voksne inden for Veterans Health Administration, som gennemførte test for Heliobactor pylori. De primære eksponeringer var (1) Heliobactor pylori-testresultat (positiv/negativ) og (2) Heliobactor pylori-behandling (ubehandlet/behandlet) blandt Heliobator pylori-positive individer. Opfølgning startede ved den første Heliobactor pylori-test og fortsatte indtil den tidligste hændelse af kolorektalkræft eller dødelig kolorektalkræft, ikke-kolorektalkræft-relateret død eller den 31. december 2019.

Blandt 812.736 personer, der blev testet for Heliobactor pylori, blev 205.178 (25,2 procent) testet positive.

Resultatet viste, at:

  • En Heliobactor pylori-positiv test var forbundet med højere hyppighed af kolorektalkræft og højere kolorektalkræft-dødelighed i forhold til en Heliobactor pylori-negativ test.
  • Heliobactor pylori-behandling var forbundet med lavere kolorektalkræft-hyppighed og dødelighed (absolut risikoreduktion 0,23 procent - 0,35 procent) over for ingen behandling gennem 15 års opfølgning.
  • En Heliobactor pylori-positiv test var forbundet med 18 procent højere risiko for kolorektalkræft (justeret hazard ratio [justeret HR], 1,18) og 12 procent (justeret HR, 1,12) højere risiko for død som følge af kolorektalkræft sammenlignet med en Heliobactor pylori-negativ test.
  • Personer med ubehandlet versus behandlet Heliobactor pylori-infektion havde 23 procent højere risiko for kolorektalkræft (justeret HR, 1,23) og 40 procent højere risiko for kolorektalkræft-dødelighed (justeret HR, 1,40).

Resultaterne var mere udtalte i den analyse, der var begrænset til personer med nonserologisk testning.

Om Hp-bakterien

Helicobacter pylori (forkortet Hp) er en bakterie, der kan findes i mavesækken og tolvfingertarmen. Når Hp-bakterien findes i mavesækkens slimhindelag, er der tale om en infektion, og betændelsen kan være livslang. For de fleste personer er dette en harmløs situation.

Man kender kun lidt til, hvordan man bliver smittet med Hp, men hygiejniske forhold spiller en væsentlig rolle. I lande, hvor den hygiejniske standard er lav, er der derfor en høj forekomst af bakterien i befolkningen, og 60-100 procent er smittede.