Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Ny stor kohorte skal sætte lys på skizofreni

I Jylland er forskere godt i gang med at skabe den største og mest repræsentative undersøgelse af skizofreni nogensinde.

Det sker i et nyt forskningsprogram, som har fået en seks millioner kroner stor bevilling til at etablere det, der kaldes Region Midt Skizofreni (RMS) kohorten.

Projektet bliver stærkt forankret i det kliniske arbejde. Og inden for de første tre år regner man med at få vigtige fund ud af forskningsprogrammet, herunder søvnmønstre ved nydiagnosticeret skizofreni, og hvordan udviklingen af skizofreni udvikler sig hos misbrugere. Målet er, at projektet bliver udvidet for også at få svar på spørgsmål som, hvordan det går patienterne efter fem og ti år, hvordan medicinen virker uden for rammerne af kontrollerede forsøg, og hvilke ligheder/forskelle der er på patienter i forskellige lande. Projektet vil således samarbejde med lignende projekter i Berlin, Paris og Australien.

RMS-kohorten er et betydeligt skridt i retningen af at optimere den psykiatriske og somatiske behandling hos mennesker med skizofreni. Samarbejdet, der omfatter alle regionens psykiatriske afdelinger, skaber ikke kun en solid platform for rekruttering af patienter, men bliver også hjørnestenen i implementeringen af innovative kliniske forsøg og hurtig udbredelse af ny viden til klinikken, ifølge en omtale af projektet på Aarhus Universitets hjemmeside.