Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Foto: University of Bath

Nyudviklet hudplaster måler blodsukkeret nøjagtigt

Et nyudviklet hudplaster kan måle blodsukkeret hvert 10.-15. minutter og spare diabetes-patienter for fingerpriktest.

Plasteret er udviklet på University of Bath, hvor forskere har testet det med positive resultater på både grise- og menneskehud.

Hudplasteret består af miniature sensorer, der bruger elektriske strømme til at "trække" glukose fra væske, der udskilles fra celler på hårsækkene.

Den eksisterende form for kontrol, med flere daglige glukosemålinger, kan være en byrde for mennesker med diabetes, hvor frygt for smerter og nåle, omkostningerne ved blodprøvestrips og ulejligheden ved selvovervågningsprocessen vanskeliggør en god blodglukosekontrol.

Derfor har forskere i årevis forsøgt at finde en ikke-invasiv metode til overvågning af blodglukose.

"Det nærmeste, der er opnået, har enten krævet mindst en enkeltpunktskalibrering med et klassisk fingerprik, eller implantationen af ​​en forkalibreret sensor via en enkelt nålindsætning," bemærker professor Richard Guy fra universitetets Department of Pharmacy & Pharmacology.

Han er medforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Nanotechnology.

Det nye hudplaster, der er skabt af Guy og hans universitetskollegaer, har dog potentiale til at ændre ​​glukoseovervågning.

Hudplastret samler glukosen i små "reservoirer" og måler niveauet hver 10-15 minutter. Håbet er, at det vil kunne sende glukoseaflæsninger til en brugers smartphone eller smartwatch og lade dem vide, når de har brug for medicin.

Det er vigtigt, at plasteret ikke gennemborer huden. Desuden gør dets evne til at måle glukose fra et lille område på hårsækkene det meget præcist, så det er ikke nødvendigt at bekræfte aflæsningerne via blodprøveudtagning.

Forskerne har bekræftede hudplastrets nøjagtighed ved at teste det på grisehud. De fandt, at det var i stand til at spore glukoseniveauer i områder set hos mennesker med diabetes og med høj nøjagtighed.

Yderligere undersøgelser på raske - menneskelige - deltagere fandt, at plastret nøjagtigt kunne spore glukoseniveauer over en periode på seks timer.

Holdet håber at forlænge glukoseovervågningsperioden til 24 timer, samt øge antallet af sensorer for at øge nøjagtigheden yderligere.

Med sådanne ændringer mener forskerne, at deres hudplaster kan give en tiltrængt, ikke-invasiv glukoseovervågningsteknik til mennesker med diabetes.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift