Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Det vil særligt være en kæmpe landvinding for borgerne i yderområderne i Region Sjælland, hvor vi netop ser en meget højere risiko for at få stroke på grund af forskelle i risikofaktorer. Hvis vi med en mobile stroke unit kan få dem tidligere i behandling, vil det helt klart mindske den ulighed i adgangen til sundhedsydelser, som vi har i dag”, siger Troels Wienecke.

Mobil stroke-enhed skal mindske ulighed i sundhed

Region Sjælland er i gang med et nyt projekt, hvor stroke-patienter skal kunne sættes i trombolyse-behandling, mens de stadig befinder sig i ambulancen. Det vil give bedre behandlingsmuligheder for patienterne i vores udkantsområder, siger professor Troels Wienecke.

Det er langt til den nærmeste neurologiske afdeling, hvis man bor på Lolland-Falster og får et stroke. Faktisk skal man helt til Roskilde for at blive behandlet på en neurologisk afdeling. Det betyder også, at disse patienter kommer senere i behandling, end hvis postnummeret hed eksempelvis Roskilde eller Lejre.

Nu vil Region Sjælland prøve at løse problemet ved hjælp af en mobil lægeenhed – en såkaldt mobile stroke unit – der allerede ude på landevejen skal kunne undersøge og igangsætte behandling af patienter med mistanke om en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.

”Det vil særligt være en kæmpe landvinding for borgerne i yderområderne i Region Sjælland, hvor vi netop ser en meget højere risiko for at få stroke på grund af forskelle i risikofaktorer. Hvis vi med en mobile stroke unit kan få dem tidligere i behandling, vil det helt klart mindske den ulighed i adgangen til sundhedsydelser, som vi har i dag”, siger Troels Wienecke, der er professor og ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Første projekt i Danmark

Projektet med mobile stroke unit i Region Sjælland er det første af sin art i Danmark og etableret som et samarbejde mellem Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Billeddiagnostisk Afdeling, Præhospitalt Center og Koncern Digitalisering i Region Sjælland samt DTU Electro, Institut for Elektroteknologi og Fotonik. Endnu er parterne i planlægningsfasen, men køreplanen for den kommende mobile stroke unit ligger klar:

En mobile stroke unit er en specialindrettet ambulance betjent af en paramediciner og en radiograf, der har udstyr til både at skanne patienten i en mobil CT-hjerneskanner og starte trombolysebehandling (blodpropopløsende medicin).

Når der bliver meldt en mulig stroke-patient, vil den almindelige ambulance køre afsted ud til patienten. Derefter vil den nye mobile stroke unit mødes med ambulancen på et aftalt mødested, hvor der er god netværksforbindelse. Her køres båren over i den nye enhed, hvor paramedicineren og radiografen kan skanne og foretage hurtige blodprøveanalyser samt være på en 5G-videoforbindelse med en vagthavende neurolog og radiolog hjemme på afdelingen.

”Faktisk kan vi i en mobile stroke unit lave alle de undersøgelser, som vi også kan hjemme på afdelingen. Og når behandlingen er sat i gang, flyttes patienten tilbage i den almindelige ambulance og køres mod Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor den resterende udredning og behandling foretages.”

Flere patienter kan behandles tidligere

Med den nye mobile stroke unit er det håbet, at det vil være muligt at behandle langt flere patienter inden for den tidskritiske grænse på 4,5 timer efter symptomdebut – og samtidig komme endnu tidligere i gang med behandlingen af den gruppe patienter, der allerede nu kommer i behandling inden for det tidskritiske vindue.

”For trombolysebehandlingens vedkommende kan vi måske komme i gang 30 minutter tidligere, og på trombektomibehandlingen kan vi måske spare helt op til 75 minutter, fordi vi slipper for at skulle have patienten ind til Roskilde og derefter sendt videre til Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital. Det kan være helt afgørende for, om et menneske efter stroke skal være afhængig af andre eller kan være selvhjulpen”, siger Troels Wienecke.

”I Danmark er stroke-behandlingen efterhånden så velorganiseret, at vi kan have svært ved at nedbringe tiden meget mere for, hvor hurtigt patienter patienterne kan komme i behandling efter ankomst til hospitalet. Men med en mobile stroke unit sprænger vi rammerne for det, fordi vi kan starte behandlingen ude i præhospitalet.”

Gode erfaringer i Australien

I de seneste 15 år har man andre steder i verden gjort sig gode erfaringer med mobile lægeenheder.

”I Melbourne (Australien, red.) har de en meget velfungerende enhed, men der findes også lignende initiativer i lande tæt på os som England, Tyskland og Norge,” siger Troels Wienecke.

Royal Melbourne Hospital i Australien har takket være deres mobile lægeenheder været i stand til at mangedoble antallet af patienter, der kommer i trombolyse-behandling inden for den første time efter symptomdebut – fra 1,5 procent til 18 procent. Australierne opererer med begrebet ”The Golden Hour” – den første time efter symptomdebut – da det har vist sig at være et særdeles effektivt tidsvindue at starte behandling indenfor, hvis patienterne skal blive selvhjulpne efterfølgende.