Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Icodec virker godt på personer med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom

Det langtidsvirkende insulinpræparat Icodec har god effekt hos personer med type 2-diabetes og kronisk nedsat nyrefunktion. Det viser en dansk post hoc-analyse, der blev præsenteret på den amerikanske diabeteskongres ADA 2024.

Analysen inkluderer data fra studierne ONWARDS 1 til 5 og vurderer effektiviteten og sikkerheden af ​ insulinanalogen icodec, der tages én gang ugentlig, over for daglig basal insulin i insulin-naive patienter (ONWARD 1,3 og 5) og insulin-erfarne patienter (ONWARD 2 og 4) med type 2-diabetes efter nyrefunktionsundergruppe. Svært nedsat nyrefunktion (eGFR <30 ved screening) var et eksklusionskriterium i ONWARD 1-4-studierne, mens der i ONWARD 5 ikke var nogen eksklusionskriterier baseret på eGFR.

Forsøgsdeltagere blev randomiseret (1:1) til at modtage enten icodec eller en dagligt leveret (OD) komparator (degludec, glargine U100 eller glargine U300). I ONWARD 1-4 blev icodec- og OD-komparatordoser titreret ugentligt baseret på SMBG-værdier før morgenmad (mål: 80-130 mg/dL). I ONWARD 5 blev icodec-titreringen styret af en doseringsguide-app, mens OD-komparatordoser blev titreret efter investigatorens skøn i henhold til standard klinisk praksis

I alt 3.763 deltagere i ONWARD 1-5 blev inkluderet i analysen præsenteret på ADA-mødet, der fandt sted i Orlando, USA, 21-24. juni. Ud af dem havde 49,8 procent normal nyrefunktion, 38,5 procent havde let nedsat nyrefunktion, 11,4 procent havde moderat nedsat nyrefunktion, mens 0,2 procent havde alvorligt nedsat nyrefunktion.

Der var ingen konsekvent tendens til, at der var forskelle i undergrupperne med nedsat nyrefunktion, når det gjaldt forekomster af kombineret klinisk signifikant eller svær hypoglykæmi. For patienter med normal nyrefunktion, let nedsat nyrefunktion og moderat nedsat nyrefunktion var andelen af ​​deltagere, der opnåede A1C (langtidsblodsukker) <7 procent uden klinisk signifikante eller alvorlige hypoglykæmiske episoder med icodec-behandling, på niveau med eller højere end med OD-komparatorer-behandling.

Der blev ikke observeret væsentlige forskelle i de gennemsnitlige ugentlige totale insulindoser for icodec versus OD-komparatorer efter nyrefunktionsundergruppe i løbet af de sidste to ugers behandling i ONWARD 1-5.

Samlet set var effektiviteten og sikkerheden af ​​en gang ugentlig icodec versus OD-komparatorer generelt konsistent blandt insulin-naive og insulin-erfarne voksne med type 2-diabetes, uanset nyrefunktion, konkluderer professor og overlæge Peter Rossing Professor, der er forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen og præsenterede resultaterne på ADA-mødet.