Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


”Det er nyt at se et emuleret RCT-studie på dette område, og det er nok lidt stærkere evidensmæssigt end et almindeligt registerstudie," siger Jørgen Rungby.

Behandling med GLP-1-RA’er koblet med mindre risiko for demens end DPP-4 og SU-stoffer

GLP-1-receptoragonister (GLP-1-RA) er forbundet med en lavere risiko for demens sammenlignet med DPP-4-hæmmere og sulfonylurinstoffer (SU) hos ældre med type 2-diabetes. Det viser et stort svensk registerstudie, der er designet, så det simulerer et randomiseret kontrolleret studie.

I studiet, offentliggjort i eClinicalMedicine, undersøgte forskere fra blandt andet Karolinska Instituttet effekten af GLP-1-agonister, DPP-4-hæmmere og SU-stoffer på risikoen for demens hos ældre med type 2-diabetes.

Resultaterne viser, at de ældre med type 2-diabetes, der fik GLP-1-RA, havde 30 procent lavere risiko for demens end dem, der blev behandlet med SU, og 23 procent lavere end dem, der fik DPP-4-hæmmere.

De svenske resultater flugter således med danske epidemiologiske studier, der peger på, at GLP-1-RA forebygger udviklingen af demens. Tilsammen begynder der at tegne sig et billede af, at nogle diabetesmidler, heriblandt GLP-1-RA’er, kan forebygge demens hos personer med type 2-diabetes.

”Det ser efterhånden ud til, at GLP-1-RA kan mindske risikoen for at få demens eller måske endda forbedre symptomerne, hvis man allerede har fået sygdommen. Vi har epidemiologiske studie, som peger på det, og så har vi enkelte biologiske studier, som peger på, at GLP-1-RA kan øge glukosemetabolismen i hjernen. Vi ved desuden fra Parkinsons sygdom, at de motoriske symptomer kan bedres med GLP-1-RA, og vi tror, at inflammation i hjernen kan spille ind i begge sygdomme, og at det er inflammationen, som dæmpes ved brug af GLP-1-RA,” siger Jørgen Rungby, overlæge, professor og leder af Steno Diabetes Neuro Unit ved på Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet.

Et simuleret RCT-studie

Der er også et nyt element i det svenske studie. Forskerne bag har nemlig lavet et simuleret eller emuleret, randomiseret kontrolleret studie på baggrund af registerdata.

”Det er nyt at se et emuleret RCT-studie på dette område, og det er nok lidt stærkere evidensmæssigt end et almindeligt registerstudie (da man har kontrolarm i studiet, red.). Det er en metode, vi selv benytter, hvor vi forsøger at simulere et randomiseret kontrolleret studie med registerdata,” siger Jørgen Rungby.

Studiet er lavet på svenske registerdata fra perioden 2010 til 2020 og omfatter data fra 88.381 personer, som havde modtaget recept på enten GLP-1-RA (n = 12.351), DPP-4-hæmmere (n = 43.850) eller SU (n = 32.216). Personerne blev i studiet fulgt i gennemsnit 4,3 år, og der blev registreret 4.607 tilfælde af demens: 278 blandt GLP-1-RA-brugere (incidensrate: 6,7 pr. 1000 personår), 1.849 blandt DPP-4-hæmmer-brugere (IR: 11,8) og 2.480 blandt SU-brugere (IR: 13,7).

Intention-to-treat analysen viste, at initiering af GLP-1-RA’er var forbundet med en reduceret risiko for demens sammenlignet med SU-stoffer (hazard ratio: 0,69; 95 % konfidensinterval: 0,60–0,79; p < 0,0001) og DPP-4-hæmmere (HR: 0,77; 95 % KI: 0,68–0,88; p < 0,0001), efter justering for alder, køn, socioøkonomiske faktorer, sundhedstilstande og tidligere medicinbrug.

Resultaterne var konsistente i flere følsomhedsanalyser, herunder en per-protokol analyse (HR for sulfonylurinstoffer: 0,41; 95 % KI: 0,32–0,53; p < 0,0001; HR for DPP-4-hæmmere: 0,38; 95 % KI: 0,30–0,49; p < 0,0001).

Novo Nordisk har et større fase III-forsøg i gang, hvor de tester semaglutid i pilleform som behandling mod symptomer på demens.

”Vi er spændte på at se, hvordan det studie ender ud,” siger Jørgen Rungby.