Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Samlet konklusion: Vi skal have struktur på håndtering af svær overvægt

Per Nielsen

Fagfolk fra alle hjørner af sundhedssektoren var 6. februar samlet for at diskutere svær overvægt på et symposium. Der var stor enighed om, at der er behov for en mere samlet, tværfaglig indsats, hvis fedmekurven skal knækkes.

Der skydes med spredehagl efter stigningen i svær overvægt.

Og der er behov for mere struktur og en tværfaglig indsats, hvis man vil bremse den udvikling, der i dag er resulteret i, at 800.000 danskere er svært overvægtige.

Sådan lød nogle af konklusionerne på det første tværfaglige symposium i Danmark om svær overvægt, der blev afholdt den 6. februar.

Det blev her tydeligt, at mange forskellige fagfolk er opmærksomme på og arbejder med problemet, men også at initiativerne er meget spredte, og at der er hårdt brug for skabe overblik.

”Det store overvægtsproblem løser vi ikke i dag. Det kræver ændrede holdninger både politisk og i befolkningen. Det er et langt sejt træk. Men nu har vi taget et lille skridt. Og det er i den rigtige retning, ” siger Per Nielsen, der er landsformand i Adipositasforeningen. Sammen med professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun er han initiativtager til at samle den bredt sammensatte ekspertgruppe, som både stod bag symposiet og en vision for, hvordan man kan styrke behandlingen af svær overvægt.

Politisk velvilje

Stigningen i svær overvægt går ud over livskvaliteten og koster på samfundsbudgettet. I de seneste år har der da også parallelt med udviklingen i antallet af svært overvægtige været en gryende opmærksomhed både i befolkningen og politisk. Ifølge formanden for Danske regioners Sundhedsudvalg Karin Friis Bach (Radikale Venstre) er der dog behov for øget politisk erkendelse.

”Jeg er enig i, at der skal gøres noget, og at vi skal se på, hvordan vi, med de fagfolk og ressourcer, vi råder over, kan knække kurven,” sagde hun blandt andet på symposiet.

”Vi har i regionerne fokus på forebyggelse af svær overvægt blandt andet i samarbejdet med kommunerne om sundhedsprofilerne, men der er helt sikkert behov for en mere struktureret indsats, og den udfordring vil jeg tage med mig tilbage. ”

Der mangler struktur og overblik

Det blev tydeligt på symposiet, at den forebyggelse, behandling og forskning, der foregår rundt omkring, er meget lokal eller projektpræget. Nogle steder er det sundhedsinteresserede kommunalpolitikere, der sætter initiativer i værk. Andre steder er indsatsen drevet af særligt interesserede, f.eks. praktiserende læger eller forebyggelsesildsjæle.

”Der er store forskelle på, hvor meget fokus de enkelte kommunerne har på forebyggelse og behandling af svær overvægt. Nogle kommuner gør meget, andre ingenting,” siger Per Nielsen.

”Desuden findes der ikke én universal løsning, der med et snuptag kan løse problemet. Svær overvægt er kompliceret, har mange årsager og skal forebygges og behandles individuelt. Irma og Kurt har ikke brug for den samme indsats. Så det handler både om at udveksle erfaringerne og kunne tilbyde indsatser, som favner både bredt og meget specifikt,” siger han.

Behov for en samlet, tværfaglig indsats

Når de praktiserende læger og speciallægerne på hospitaler møder patienter med svær overvægt, er det som regel i forbindelse med behandling for følgesygdomme, f.eks. hjerte-karsygdomme og diabetes.

”Overvægt er ikke et speciale og har ikke sin egen indgang til behandlingssystemet, og der er behov for at skabe overblik og samle data og viden et sted, hvor blandt andre hjertekirurgen og den praktiserende læge kan får rådgivning eller henvise til,” siger Per Nielsen.

”Vi får ikke etableret specialiserede, tværfaglige overvægtscentre i morgen. Men ved at mødes og i øvrigt fortsætte med at italesætte problemerne skabes ringe i vandet. Så selvom der er lang vej, er jeg fortrøstningsfuld.” 

 

En ny tilgang til svær overvægt

  1. september præsenterede en tværfaglig gruppe af eksperter deres vision for en styrket behandling af svær overvægt:

Gruppen ønsker at ændre hele sundhedsvæsenets tilgang til svær overvægt, og at en forstærket indsats samles i:

  • Regionale specialiserede tværfaglige overvægtscentre, der fokuserer på formidling, forskning og behandling
  • Eller et nationalt videnscenter, der fokuserer på formidling og forskning.

En samlet tværfaglig indsats skal:

  • Yde ambulant behandling efter henvisning fra almen praksis – i samarbejde med almen praksis
  • Behandling ydes af et tværfagligt team med relevant personale, som inddrager teknologiske løsninger
  • Sikre et trygt behandlingsmiljø for borgerne og sikrer netværksaktiviteter blandt patienter og pårørende
  • Tilbyde rådgivning, vidensdeling og undervisning til andet sundhedspersonale
  • Indsamle data med henblik på forskning og formidling med afsæt i eksisterende evidens og systematisk dataopsamling af behandlingsforløb samt oplysning omkring behandlingstilbud i kommunalt regi.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo