Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Dødsensfarlig hjernebetændelse fra flåter breder sig i Danmark

I perioden fra juni til midten af august 2020 har Statens Serum Institut påvist tre tilfælde af TBE, også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse.

Det har ramt patienter, der med stor sikkerhed er bidt af flåter i Tisvilde Hegn og omegn, uden for området ved naturlegepladsen. Derudover er en patient også blevet smittet med TBE på Falster.

I Danmark betragtes Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn som TBE-risikoområder, og det nye tilfælde påvist på Falster tyder på, at TBE fortsat spreder sig geografisk, både her i landet men også i resten af Europa.

”Vi må derfor være forberedte på, at der kan optræde stadig flere TBE-risikoområder i hele Danmark”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut.

”Vaccination mod TBE bør derfor især overvejes til personer, der jævnligt færdes uden for stier i skov og kraft som f.eks. skovarbejdere, jægere, orienteringsløbere, svampe- og bærplukkere og folk der fast dyrker leg, sport eller andre aktiviteter i skoven”, siger han.

I Skandinavien er symptomer på TBE oftest karakteriseret ved et to-faset forløb. Symptomerne starter med influenzalignende sygdom ("sommerinfluenza"), der varer nogle dage. Ca. en tredjedel udvikler herefter tegn på hjernebetændelse med hovedpine, feber og lammelser efter en symptomfri periode på få dage til få uger. Enkelte patienter kan få varige mentale eller neurologiske skader. Man kan ikke behandle infektionen, og dødeligheden er 1-2 procent.

Nyt risikoområde

I 2019 blev Tisvilde Hegn og omegn udpeget som et nyt risikoområde for TBE. Fra juni til september 2019 blev fire patienter således diagnosticeret med TBE, efter med stor sikkerhed var blevet bidt af TBE-inficerede skovflåter i og omkring Tisvilde Hegn. 

Statens Serum Institut og Københavns Universitet har i både 2019 og 2020 påvist TBE i flåter ved en velbesøgt naturlegeplads i den nordøstlige del af hegnet. Flåterne blev samlet ved såkaldt ”flagging”, hvor man trækker et stykke stof hen over vegetationen.

I juni blev det derfor besluttet at lukke naturlegepladsen helt og flytte den til et TBE-frit område.

Efter dette tiltag er der i perioden fra juni til midten af august 2020 blevet påvist yderligere tre tilfælde af TBE i området. Alle er med stor sandsynlighed er blevet bidt af flåter i Tisvilde Hegn og omegn uden for området ved naturlegepladsen. De tre er i alderen fra 40-76 år.

”Det drejer sig om tre personer, der henholdsvis bor i, har været i sommerhus i eller har opholdt sig i skoven i kortere tid uden for stierne. Alle har været indlagt med typiske symptomer på TBE”, siger Peter Henrik Andersen.

Den fjerde TBE-smittede er en kvinde i 60’erne fra Falster, der blev bidt af en skovflåt i maj, men ikke husker hvor. Hun har dog kun været i lokale skove på Falster og ikke i hverken Tisvilde eller andre kendte risikoområder, hvor der er fundet flåter med TBE.

TBE forekommer i såkaldte mikrofoci, som er små afgrænsede områder, f.eks. en eng eller lysning ved et vandløb, hvor dyr drikker. Dette i modsætning til Borrelia, som kan findes i flåter i en hel skov. At forekomsten af TBE spreder sig kan skyldes klimatiske forandringer og øget forekomst af mus og hjorte. Store bestande af disse dyr giver gode muligheder for opformering og spredning af virus.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter