Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Efter DCS' generalforsamling: Ændringer i NBV udgivet

Den opdaterede udgave af den nationale hjertekar-behandlingsvejledning er netop offentliggjort og udgivet. Det sker i forlængelse af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)s generalforsamling.

De vigtigste ændringer omhandler behandlingen af patienter med henholdsvis hyperlipidæmi og diabetes/iskæmisk hjertesygdom.

De fagspecifikke arbejdsgrupper fremlagde ved Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) møde tidligere på året (9. januar) de fem nye guidelines fra European Society of Cardiology indenfor områderne: Hyperlipidæmi, diabetes og iskæmisk hjertesygdom, kronisk koronart syndrom, supraventrikulær takykardi og lungeemboli.

Guidelines blev i januar godkendt af DCS - med foreslåede ændringer. De nye guidelines er nu i forlængelse af DCS’ generalforsamling den 4. juni, indarbejdet i de respektive kapitler i den nationale behandlingsvejledning (NBV). Det fortæller Hans-Henrik Tilsted, læge på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik og formand for NBV.

De vigtigste bemærkninger og mest nævneværdige ændringer er ifølge Hans-Henrik Tilsted indenfor følgende to områder:

Hyperlipidæmi:

I forhold til kapitlet om hyperlipidæmi, så er ændringen, at anbefalingen nu er en mere aggressiv lipid-behandling hos patienter med dokumenteret iskæmisk hjertesygdom. Behandlingsmålet er nu et LDL-kolesterol på 1,4 mmol/l.

Diabetes og iskæmisk hjertesygdom:

Fremadrettet anbefales brugen af SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptor agonister tidligere i forløbet hos patienter med dokumenteret hjertesygdom på baggrund af studier, som har vist, at disse præparater reducerer den kardielle risiko.

I kapitlet om farmaka og kardiovaskulær risisko er opdateret omkring brugen af NSAID-præparater ved hjertesygdom.

I kapitlet omhandlende idrætsudøvere og hjertesygdom er der kommet en ny instruks omkring peri-myokardit og kardiomyopatier.

Derudover er der enkelte andre mindre tilføjelser til NBV’ens i alt 40 kapitler:

Indenfor de fem områder atrieflimren, hjertesvigt, AK-behandling, hypertension og hyperlipidæmi er der indført fremadrettede vejledninger om kontroller i forbindelse med overgangen til det nære sundhedsvæsen. Det sker for at lette patientens overgang fra det specialiserede system til det nære sundhedsvæsen.

Den opdaterede NBV kan findes på www.cardio.dk

The European Society of Cardiology (ESC) opdaterer hvert år eksisterende guidelines for forskellige dele af hjertekar-området. De nye guidelines bliver godkendt af DCS, som de foreligger eller med ændringer. Efterfølgende bliver de indarbejdet i den danske nationale behandlingsvejledning for hjertekar-sygdomme (NBV).

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Ny hjemmeside: Få hurtigt tjek på, hvad der er i restordre

To farmakologiske afdelinger og et københavnsk apotek har i fællesskab udviklet og driver nu en ny hjemmeside, som kan give lægerne oversigt over gældende restordrer på hyppigt brugte lægemidler. Samtidigt giver hjemmesiden forslag til deres håndtering.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo