Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Immunterapi på vej som adjuverende behandling mod modermærkekræft

Inge Marie Svane

ASCO: Et enkelt studie - CheckMate 238 - satte immunterapi som fremtidig adjuverende behandling på 2018's ASCO-kongressens' dagsorden.

Studiet bekræfter sidste års resultater, og det bekræfter derudover professor Inge Marie Svanes overbevisning om, at der nu åbnes op for en mulighed for at gøre noget effektiv for en patientgruppe, som man ikke hidtil har kunnet gøre så meget for, nemlig melanompatienter med stadium IIIB/C - og IV-sygdom. 

Hendes positive indstilling begrundes i CheckMate 238 studiets resultater allerede sidste år. På dette års amerikanske kræft-kongres ASCO 2018 i Chicago i den forgangne weekend kom toårs opfølningsdata.

Der er store forventninger til immunterapi som den nye behandlingsform inden for kræft. I dag er immunterapi standardbehandling af flere kræftformer med spredning. Men immunterapi ser ud til meget snart at få yderligere en rolle at spille – nemlig som adjuverende behandling - altså som forebyggende mod tilbagefald efter en operation. En godkendelse til behandling af modermærkekræft er på vej.

Immunterapi er ved flere forskellige kræftformer i dag standardbehandling, hvis kræften har spredt sig. Immunterapi er blevet kaldt et ’paradigmeskifte’ i kræftbehandlingen og forventningerne til terapiformen er tårnhøje. International forskning har desuden vist, at immunterapi ikke bare kan bruges som potentielt kurativt eller livsforlængende behandling mod kræft – men også som forebyggende og potentielt helbredende, som såkaldt adjuverende behandling.

Godkendelse til modermærkekræft

Ifølge Inge Marie Svane, professor, overlæge og leder af Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital, er der rigtigt store perspektiver i, at immunterapien er på vej til at blive godkendt som adjuverende behandling til patienter med modermærkekræft. Nye data, præsenteret på dette års ASCO-kongres, har nemlig vist, at de patienter med størst risiko for tilbagefald – det vil sige de patienter, som har spredning til lymfeknuderne - kan opnå en signifikant beskyttende effekt ved behandling med immunterapi (nivolumab) efter operationen.

Nyeste data fra toårs-opfølgning på CheckMate 238-studiet bekræfter, at nivolumab fortsat er at foretrække som adjuverende behandling af melanom-patienter med stadium IIIB/C og IV-sygdom.

Nivolumab vedholder en forlænget recidivfri overlevelse sammenlignet med ipilimumab.

”Det betyder, at vi nu endelig kan gøre noget effektivt for denne patientgruppe, som vi tidligere har måttet nøjes med at følge tæt med scanninger og ved klinisk kontrol. Fremtidsperspektivet er, at langt færre patienter vil opleve, at deres modermærkekræft kommer tilbage som metastaser andre steder i kroppen.”

Inge Marie Svane tilføjer i øvrigt, at samtidig baner netop det særdeles lovende perspektiv vejen for, at immunterapi også potentielt kan få en rolle som adjuverende behandling til andre kræftformer – for eksempel de former, hvor der allerede er dokumenteret effekt ved metastatisk sygdom.

Kun få patienter får bivirkninger

I forhold til bivirkninger, så tåles den testede immunterapi, nivolumab, rigtig godt, fortæller Inge Marie Svane, og det betyder, at langt de fleste patienter vil mærke meget lidt til behandlingen. ”Under ti procent vil risikere at udvikle mere udtalte bivirkninger, der alle skyldes udløsning af autoimmune reaktioner, der kan medføre inflammationstilstande forskellige steder i kroppens normale væv og organer.” 

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter