Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kapløbet om behandling af atopisk dematitis skudt igang

EADV: I gamle dage var det utænkeligt, at sygdomsråder kunne opleve, at en hel stribe af nye lægemidler blev introduceret inden for ganske få år. 

I dag er det blevet mere almindeligt, båret frem af lægemiddeludviklingen f.eks. til kræft, og nu er sker det for den ellers temmelig upåagtede sygdom, atopisk dermatitis, eller rettere for de patienter som er ramt i moderat til svær grad.

Denne patientgruppe omfatter to-tre procent af patienterne med atopisk eksem. I dag behandles deres anfald med eksempelvis ciclosporin, prednisolon og prednison til korterevarende systemisk behandling. Der anvendes også immunsystemundertrykkende lægemidler som Imurel og methotrexat. 

Fælles for disse lægemidler er, at de er skrap kost og kan have ubehagelige bivirkninger, alt fra kvalme, reduceret modstandskraft overfor infektioner, søvnløshed, fosterskader, osteoporose, nedsat modstandskraft mod infektioner, vægtforøgelse og diabetes.

Nu ankommer en række nye biologiske lægemidler til den plagede patientgruppe.

”De eksisterende behandlinger fungerer skam. De bringer vel omkring 80 procent af disse patienter i mål, så deres sygdom kommer i kontrol. Men midler kan have ubehagelige bivirkninger for enkelte patienter. Der er graviditetsudfordringer, og nogle af dem stiller krav til patienterne, f.eks. dur de ikke sammen med alkohol,” siger Christian Vestergaard, overlæge ved Aarhus Universitetshospital

Sidste år kom dupilumab, som lægemiddelvirksomheden Sanofi står bag. I modsætning til de lægemidler, som anvendes i dag, er det skræddersyet til denne type sygdomme. Det virker på to stoffer, og derved hæmmer det processer, som er med til at udvikle atopisk eksem.

En række virksomheder er på vej med lignende lægemidler. Danske Leo Pharma er favorit til at komme ind på andenpladsen på dette marked. Men Lilly og Pfizer er tæt på, og med i opløbet er også AstraZeneca, Almirell og Abbvie. Altså syv produkter, og flere kan meget vel komme til undervejs.

Virkningsmekanismen ved Leos produkt ligner dupilumab, blot rammer det kun ét stof, mens Sanofis omfatter to. En række af de andre kommende lægemidler har lignede virkningsmekanisme. Det gælder dog ikke Pfizers kommende kandidat, som er en JAK1/JAK2 hæmmer, og den vej er flere andre medicinalvirksomhed gået.

”Nu har vi fået erfaringer med det første af disse biologiske lægemidler, og patienterne har stor gavn af dem. Udviklingen er meget lovende. Men de er også dyre. De koster op mod 100.000 kr. året,” siger Christian Vestergaard.

Medicinsk Tidskrifts deltagelse på EADV i Madrid blev betalt af Sanofi

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter