Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biologisk medicin påvirker immunsystemet hos psoriasispatienter

Behandling med infliximab, brodalumab og risankizumab giver forhøjede værdier af antinukleært antistof, eosinofiltal og immunglobulin E blandt psoriasispatienter.

Biologiske lægemidler har forbedret behandlingen af moderat til svær psoriasis markant, men patienter i disse behandlinger bør monitoreres omhyggeligt for forandringer, der tyder på autoimmunsygdom, da behandlingerne kan påvirke balancen af T-hjælperceller. Det antyder et nyt japansk studie, hvor forskere har sammenlignet værdierne blandt 128 psoriasispatienter, der i årene 2010 til 2020 har været i biologiske behandlinger i en hudklinik. Resultatet er holdt op mod en kontrolgruppe på 109 sammenlignelige psoriasispatienter, som ikke fik biologisk-behandling.  

I alt havde patienter behandlet med infliximab flere tilfælde af høje antinukleære antistoffer (ANA) (14 procent) og eosinofili (14 procent). Behandling med brodalumab øgede tilfældene af høje eosinofiler (21 procent), men påvirkede ikke en stigning i ANA og IgE. Ved brug af risankizumab blev der observeret en betydelig stigning i IgE-niveau (15 procent). Derudover viste studiet, at methotrexat, som var den hyppigst anvendte behandling, ikke påvirkede ANA, eosinofiltal eller IgE-niveauer. Forekomsten af autoimmun reaktion i forbindelse med biologisk behandling er ifølge forskerne sparsomt dokumenteret, og de konkluderer på baggrund af deres undersøgelse, at patienter i biologisk behandling monitoreres nøje med dette for øje.

Studiet er udgivet i The Journal of Dermatology.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo