Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Langt de fleste over 50 år bør overveje vaccination mod herpes zoster

Sigrún A. J. Schmidt

Ældres risiko for kroniske smerter efter helvedesild er markant forhøjet, og derfor har stort set alle over 50 år, god grund til at lade sig vaccinere mod herpes zoster, mener ph.d. og læge Sigrún A. J. Schmidt.

For sygdommen ligger latent i alle, der har haft skoldkopper - dvs. 98 procent af befolkningen - og bryder siden ud hos ca. en tredjedel på et tidspunkt i livet. 

“Der er flere gode grunde til at lade sig vaccinere, hvis man af en eller anden grund har en forøget risiko eller bare er over 50, hvor immunforsvaret naturligt svækkes, og vi bliver mere udsatte. Og den væsentligste er nok, at rigtig mange får komplikationer, selvom de får behandling,” siger Sigrún A. J. Schmidt, der er læge på Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital og som længe har forsket i helvedesild. 

Hendes argumentet for vaccination er, at helvedesild er en meget smertefuld sygdom, hvor smerterne er svære at behandle og kan risikere at blive permanente - såkaldt postherpetisk neuralgi.

Især hos immunsvækkede er der også risiko for svær infektion med mulig spredning til hjernen. 

"Der findes medicinsk behandling med antivirale lægemidler, som kan afkorte sygdomsforløbet ved helvedesild og nedsætte risikoen for komplikationer. Behandlingen skal helst gives inden for 72 timer efter første symptom, men kan sagtens også gives senere, da den anbefaling er lidt arbitrær snarere end baseret på et biologisk rationale. Selv blandt behandlede patienter, udvikler en betragtelig andel dog fortsat postherpetisk neuralgi, som er svær at smertestille og kan have stor indflydelse på livskvaliteten,” siger Sigrún A. J. Schmidt. 

Vacciner er tilgængelige

Hun mener, at den mest effektive vej frem er forebyggelse via vaccination. Selvom de nuværende vacciner mod helvedesild ikke er nogen garanti for ikke at få sygdommen, har de i flere studier vist sig meget effektive. 

I Danmark har helvedesild-vaccinen Zostavax været tilgængelig siden 2014 og er godkendt til forebyggelse af helvedesild og postherpetisk neuralgi til personer i alderen 50 år og derover. Det er en levende svækket vaccine, hvilket medfører begrænsninger i brugen til immunsvækkede personer. Disse patienter bør rådføre sig med deres læge, da forhold som alder, diagnose, dosis og type af immundæmpende behandling spiller en rolle. 

Der findes også en nyere mere effektiv vaccine, Shingrix, der ikke baseret på levende virus og vurderes sikker til immunsvækkede. Vaccinen er godkendt af det Europæiske lægemiddelagentur, men endnu ikke markedsført i Danmark. I Storbritannien tilbydes alle personer i alderen 70-79 år vaccination mod helvedesild og i USA er vaccination dækket af Medicare. Herhjemme er Zostavax vaccinen imidlertid meget dyr og koster omkring 1.500 kr. for de, der ikke kan få tilskud på 50 procent fra Sygesikringen Danmark.

Ifølge Sigrún A. J. Schmidt vil det formentlig være mere effektivt at sætte ind på et endnu tidligere tidspunkt i sygdomsudviklingen, nemlig ved at vaccinere mod skoldkopper. Selv om skoldkoppevaccinerede i princippet godt kan få helvedesild, er risikoen lille og tilfældene typisk mildere. Skoldkoppevaccinen er allerede en del af børnevaccinationsprogrammet i mange lande, bl.a. Tyskland, Grækenland, Australien, Canada og USA. Indtil videre har man i Danmark ikke vurderet, at der er grundlag for at gøre hverken skoldkoppe- eller helvedesild-vaccinen til del af det nationale vaccinationsprogram. 

Mange risikofaktorer 

Forekomsten af helvedesild er 720 tilfælde om året. Det afdækkede Sigrún A. J. Schmidt i et ph.d.-studie i 2015. De fleste tilfælde findes i de ældre del af befolkningen, og lever man til man bliver 85 år, er risikoen for at få helvedesild 50 procent. Det ældre har ligeledes størst risiko for at få komplikationer af sygdommen, men risikoen er der også for alle med et svækket eller ubalanceret immunforsvar, for eksempel på grund af sygdom eller medicinsk behandling. Desuden er mennesker, som har tendens til svær stress, i risikogruppen - sådan som et nyt studie, som Sigrún A. J. Schmidt står bag, netop har vist. 

Studiet er det hidtil største på området, og det påviser, at mennesker med høje niveauer af oplevet psykologisk stress har en 14 procent øget risiko for at få Herpes Zoster. 

Den århusianske forsker har tidligere forsket i, hvordan andre livsstilsfaktorer påvirker udviklingen af sygdommen, blandt andet rygning, alkoholindtag, overvægt og motion. 

“Her fandt vi mod forventning ikke rigtig nogen sammenhænge. Det kan godt være, at disse faktorer påvirker immunforsvaret, men ikke den specifikke cellemedierede del, som er involveret i at holde skoldkoppevirus nede. Immunforsvaret er jo meget komplekst, og ved helvedesild er det kun en specifik del af det, der er i spil,” forklarer hun.

Mere forskning på vej 

Lige nu er hun og forskerkollegerne i gang med at se på de langsigtede udfald efter helvedesild. Således har der de senere år været meget fokus på, om sygdommen bidrager til udvikling af demens. 

“Fordi virussen ligger i nerverne i kroppen, har der været hypoteser om, at den kan medføre betændelsesreaktioner i hjernen og medvirke til udvikling af demens. Tidligere befolkningsstudier studier fra Asien har vist at personer med helvedesild har en øget risiko for demens. Men fordi disse studier rent metodologisk har mange begrænsninger, er vi gået i gang med et grundigere studie,” fortæller hun.

Noget andet hun på sigt gerne vil se nærmere på er, hvorfor man finder en højere forekomst af helvedesild blandt kvinder end blandt mænd. 

“Det har vi i dag ingen rigtig gode forklaringer på. Måske skyldes det, at kvinder er bedre til at gå til læge end mænd, og derfor får sygdommen diagnosticeret. Men der kunne også være hormonelle faktorer i spil, herunder en mulig sammenhæng med forskellige hormonbehandlinger. Og det vil jeg på et tidspunkt gerne undersøge,” siger Sigrún A. J. Schmidt.