Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskning skal afdække: Virker psykomotorik mod søvnproblemer

Sheila Simonsen

Det er veldokumenteret, at psykologisk søvnbehandling kan mindske søvnproblemer. Men nu viser erfaringer, at psykomotorisk behandling også virker rigtig godt – måske endda bedre, fordi man her har det kropslige og fysiske med i behandlingen. Præcis hvad der er bedst, ser et igangværende forskningsprojekt på.

”Vi har haft et par hundrede klienter igennem søvnbehandling hos os. Og det ser ud til, at de bliver hjulpet virkelig godt,” fortæller Sheila Simonsen, leder og ejer af Psykomotoriske Terapeuter i København.

Behandlere og patienter herfra er en del af forskningsteamet på projekt EPIAS, der er et forskningsprojekt på Psykomotorikuddannelsen ved Københavns Professionshøjskolen, hvor man undersøger effekten af psykomotorisk terapi målrettet klienter med stress eller angstsymptomer – og mange også med søvnproblemer.

Godt at få kroppen i spil også

Søvnbehandlingen hos Psykomotoriske Terapeuter tager udgangspunkt i den psykologiske søvnbehandling og suppleres af afspændende kropsbehandling. Et søvnbehandlingsforløb består i essensen af tre klassiske psykomotoriske elementer: samtale med blandet edukation om søvnens fysiologi og psykologi, ro/hvile-behandling og eventuelle kropslige opmærksomhedsøvelser.

”I modsætning til psykologerne har vi mulighed for at behandle folk kropsligt. Og det ser ud til, at klienterne har stort udbytte af denne kombinerede behandling,” siger Sheila Simonsen og understreger, at klinikken netop er gået med i forskningsprojektet med ønsket om at få mere evidens på det, som man har set virke i praksis.

Hvis det lykkes i EPIAS at vise en positiv effekt af psykomotorisk behandling, håber hun, at det kan føre til, at flere mennesker med søvnproblemer kan blive hjulpet, og at det bliver muligt for lægerne at henvise patienterne til de psykomotoriske terapeuter.

”Tallene viser, at der til hver en tid er mere end 10 procent af danskerne, der er meget generet af søvnproblemer og 30 procent, der er lidt generet. Det vil sige, at der er et stort behov for behandling. Og da der ikke er nok specialiserede søvnbehandlings-psykologer til at opfylde behovet, vil det være godt, hvis vi som faggruppe kan komme ind og supplere,” siger hun og understreger, at psykomotorisk behandling i dag alene fås med egenbetaling.

Når søvnen bliver en præstation

Hos enkelte klienter handler søvnbehandlingen om at få viden om søvnhygiejne og skærmforbrug op til sengetid. Men hos langt de fleste er det faktisk det modsatte: De har gennem længere tid haft en overfokusering på søvn og søvnhygiejne. Søvnen er blevet en præstation, påpeger Sheila Simonsen, der ser en kedelig tendens i tiden til stadig flere skræmmekampagner – både omkring søvnproblematikker og omkring sundhed i det hele taget.

”Der er rigtig stort fokus på alt det, der eventuelt kan ske, hvis du ikke sover nok, spiser rigtigt, motionerer nok og så videre. Og det er helt klart et af de parametre, der er med til at øge frygten for ikke at opnå en god nats søvn og gøre problemerne værre,” siger hun. 

Hos Psykomotoriske Terapeuter ser man mange forskellige klienter med søvnproblemer. Ofte kommer de pga. stress, angst, ADHD, autisme eller andre mentale lidelser, men ofte også pga. rent fysiske smerter. Mange får medicin for deres søvnproblemer – En stor del af klienterne i klinikken i København er netop nogle, der gerne vil slippe for at tage medicin. Og her er det Sheila Simonsens erfaring, at den psykologiske og kropslige behandling ikke alene er uden bivirkninger, men ofte også virker bedre for de fleste.

Dansk opfindelse sikrer bedre iltbehandling af covid-19 patienter

Resultater fra et observationsstudie viser, at den dansk-opfundne iltmaskine O2matic gør arbejdet med covid-19 patienter en hel del lettere. Samtidigt viser det, at iltrobotten sikrer, patienterne i hovedparten af deres iltbehandling får præcis den mængde ilt, de har behov for. 

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter