Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Næsespray mod svær depression på vej

En ny behandlingsmulighed er nu på vej til mennesker med en svær depression, som ikke opnår respons med de tilgængelige præparater.

Behandlingen består af en næsespray med det hurtigtvirkende lægemiddel esketamin. Og hvornår det kan tages i brug afhænger nu af de regulatoriske myndigheder, idet virksomheden bag produktet, Janssen, netop har indleveret en ansøgning om markedsføringstilladelse både til det europæiske EMA og det amerikanske FDA. Hvis det godkendes, vil det være første gang i 30 år, at der fremkommer en ny virkningsmekanisme til at behandle svær og behandlingsresistent depression.

Esketamin næsespray fungerer anderledes end andre former for tilgængelige depressionsbehandlinger, idet det er en glutamat receptor-modulator, der menes at hjælpe med at genoprette synaptiske forbindelser i hjernecellerne. Undervejs i udviklingen af det nye lægemiddel har det modtaget to ”breakthrough therapy”-betegnelser fra det amerikanske FDA først for behandlingsresistent depression og siden for indikationen svær depression med overhængende risiko for selvmord.

Til grund for ansøgningen ligger fem fase III-studier, der viser, at behandling med esketamin næsespray i kombination med et nyligt initieret oralt antidepressiv blev forbundet med en hurtig reduktion af depressionssymptomer allerede på dag to sammenlignet med en aktiv komparator bestående af en nyligt opstartet peroralt antidepressivum og nasal placebospray. Desuden reduceredes tilbagefaldsraten med 51 procent hos stabile respondenter og viser, at esketamin næsespray kan være en fordel med hensyn til en forlængelse af tiden til tilbagefald i en patientpopulation, der er udfordrende at behandle.

Depression påvirker cirka 40 millioner mennesker på tværs af Europa og er den hyppigste årsag til invaliditet på verdensplan. Af alle de mennesker responderer omkring en tredjedel ikke på de nuværende behandlinger, ifølge en pressemeddelelse fra Janssen.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter