Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægeforeningen slår alarm: Aftale vil fjerne behandlingsansvarlige læger fra psykiatriske patienter

Andreas Rudkjøbing

”Det er helt ude i hampen, at partierne bag den nye satspuljeaftale lægger op til at vil fjerne den behandlingsansvarlige læge fra psykiatriske patienter. Der er intet fagligt grundlag for det. Kun læger er uddannet til at se krop og psyke i sammenhæng, derfor kan kun læger tage ansvaret for den samlede behandling,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Det er dybt bekymrende, at satspuljeaftalen lægger op til, at psykologer kan have ansvaret for behandlingen af den enkelte patient, mener Lægeformanden.

”Psykologer udfører et meget kvalificeret arbejde i psykiatrien. Men det kræver lægelig kompetence at vurdere, om et symptom er en forbigående bivirkning eller kan skyldes en helt anden sygdom, som kræver behandling andetsteds i sundhedsvæsenet. Derfor vil jeg kraftigt advare mod at udvande, hvad det vil sige at være behandlingsansvarlig for en patient,”, siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

Han peger på, at man næppe inden for andre specialer ville opleve noget tilsvarende.

”Politikerne ville næppe foreslå, at det ikke var kirurgen, som skulle være ansvarlig for en operation, eller at det ikke var kræftlægen, som havde ansvar for behandlingen med kemoterapi. Hvorfor skal patienter i psykiatrien ikke stilles lige så godt med en ret til behandlingsansvarlig læge,” siger Andreas Rudkjøbing.

I den nye satspuljeaftale, som regeringen og satspuljepartierne (alle på nær Enhedslisten) har indgået, hedder det bl.a.:

"Kompetencerne i psykiatrien skal udnyttes bedst muligt. Det gælder også for specialpsykologerne, der er autoriserede psykologer, som har gennemgået en fireårig videreuddannelse. En specialuddannet psykolog kan varetage en række kliniske funktioner i den regionale børne- og ungdomspsykiatri eller voksen psykiatri, bl.a. klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner, psykopatologisk diagnostisk udredning mv. Specialpsykologernes kompetencer er således en vigtig faglig ressource i den regionale børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. (...) For i endnu højere grad at udnytte ressourcerne i psykiatrien bedst muligt er der behov for samtidig at se på, om specialpsykologerne bør få yderligere beføjelser, eksempelvis mulighed for at være behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri med inspiration fra Norge."

Bred vifte af tilbud

Den nye satspuljeaftale er på i alt 994,9 millioner kroner.

Der afsættes penge til en bred vifte af tilbud. Blandt andet pårørendeindsatser i psykiatrien, videreførelse af tilskud til psykologbehandling for angst og depression, styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), afskaffelse af aldersloftet for psykologbehandling for angst, udbredelse af headspace, et forsøg med et nyt fælles udrykningshold i samarbejde med politiet samt en styrkelse af socialpsykiatrien.

Udover at løfte psykiatrien og styrke den tidligere opsporing indeholder aftalen blandt andet også midler til et nyt Center for Digital Sundhed, en indgang til opsporing, rådgivning og behandling af sexsygdomme i Danmark, et nyt Center for Hjernerystelse samt projektet Fitforkids, der hjælper overvægtige børn.

Aftalepartierne vil med aftalen vende udviklingen, hvor flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel, sårbarhed og psykiske lidelser. I 2017 var ca. 53 pct. flere børn og unge i kontakt med børne- og ungepsykiatrien end i 2010.

”Vi oplever i disse år en meget bekymrende stigning af især unge mennesker med ondt i livet og begyndende psykisk sygdom. Årets satspuljeaftale sikrer et substantielt løft og endnu bedre hjælp, end de får i dag. Det er jeg glad for – men jeg må også konstatere, at der er en håndfuld af initiativer fra regeringens psykiatri-handlingsplan, der ikke har kunne finde opbakning,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter