Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


Merete Nordentoft fortæller, at der i Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er bekymring for, at psykiatrien ved en organisatorisk sammensmeltning med somatikken risikerer at blive økonomisk underprioriteret. "Det er vigtigt for os, at de mange midler, der er sat af til Psykiatriplanen, fortsat vil tilfalde psykiatrien og ikke bliver blandet sammen i en stor gryde og rørt rundt,” siger hun.

Nordentoft efter fusionsforslag: Vi skal ikke blive lillebror til somatikken

Sundhedsstrukturkommissionen har foreslået en organisatorisk sammensmeltning af psykiatrien og somatikken i det danske sundhedsvæsen. Det giver nye muligheder, men vi vil ikke klemmes imellem de somatiske specialer, siger professor Merete Nordentoft. 

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterede i tirsdags en rapport med resultaterne af deres arbejde, der blandt andet indeholder seks såkaldte tværgående anbefalinger og tre forslag til modeller for en fremtidig organisering af det danske sundhedsvæsen.

Et af de seks forslag gik på, at psykiatrien skal integreres organisatorisk i det samlede sygehusvæsen. Formålet er at sikre bedre sammenhæng for patienter med psykiske lidelser og styrke muligheden for, at somatiske lidelser opdages og behandles mere effektivt hos mennesker med psykiske lidelser. Samtidig vil man sikre nemmere adgang til psykiatriske kompetencer for somatiske patienter og bidrage til et styrket ledelsesmæssigt fokus og tættere samarbejde mellem psykiatrien og somatikken om forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceopbygning.

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er man overordnet set godt tilfredse med, at kommissionen foreslår at integrere behandlingen af somatiske og psykiatriske sygdomme.

”Men vi er opmærksomme på, at vi ikke må blive lillebror til somatikken og blive glemt og klemt på de store sygehuse,” siger Merete Nordentoft, der er forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab og professor på Psykiatrisk Center København.

Midler til Psykiatriplanen skal fastholdes

Merete Nordentoft henviser til, at psykiatrien har opnået en række landvindinger i den periode, hvor man organisatorisk set har været selvstændige.

”Vi har fået betydelige midler blandt andet gennem Psykiatriplanen, som vi nu er i gang med at implementere. Og vi har også opnået et samarbejde på tværs af regionerne og internt i regionerne, som har faciliteret en specialisering af vores arbejde.”

”Derfor er der i selskabet en bekymring for, om vi risikerer at miste det og blive økonomisk underprioriteret. Jeg mener dog ikke, at vi behøver at blive glemt. Men det er vigtigt for os, at de mange midler, der er sat af til Psykiatriplanen, fortsat vil tilfalde psykiatrien og ikke bliver blandet sammen i en stor gryde og rørt rundt,” siger hun.

Ingen daglig synergi

Siden kommunalreformen i 2007 har psykiatrien i hele Danmark været en selvstændig organisatorisk enhed. Men Merete Nordentoft har været i faget så længe, at hun kan huske tilbage til tiden, hvor somatik og psykiatri fungerede under samme tag og ledelse, og det gav også nogle fordele.

”For eksempel havde vi staff meetings på Bispebjerg Hospital, hvor man kunne få opdateret sin viden inden for alle specialer. Så opdagede vi måske, at vi kunne lære noget af lægerne i kardiologien. I dag har vi vores egen biks i psykiatrien og ikke nogen daglig synergi med andre specialer.”

”Så jeg tror, at en tættere integration med somatikken vil gøre det lettere at blive inspireret af hinanden og måske på sigt tage hinandens metoder i brug. Og det bør også betyde, at behandling af somatiske sygdomme hos psykiatriske patienter og psykiatriske sygdomme hos somatiske patienter bliver lettere.

Der er dog nogle steder i landet, hvor de somatiske og psykiatriske afdelinger ikke er placeret fysisk samme sted.

”Så skal der en kraftanstrengelse til for at sikre en synergi med somatikken. Det kender vi for eksempel fra Psykiatrisk Center Ballerup, hvor Herlev Hospital ligger et stykke væk. Så hvis vi skal lykkes med at sammentænke psykiatri og somatisk, skal der helst ske både en organisatorisk og fysisk integration.”

Psykiatrifonden er godt tilfreds

Hos Psykiatrifonden er der ingen tvivl om, at Sundhedsstrukturkommissionens anbefaling om at integrere somatik og psykiatri er den rigtige vej at gå.

“Det sundhedsvæsen, vi har, er skabt med udgangspunkt i den somatiske patient. Det sundhedsvæsen, vi skal skabe, skal tage udgangspunkt i den virkelige patient. Derfor har vi længe arbejdet for at samle psykiatrien og somatikken, og derfor er vi rigtig godt tilfredse med dagens udmelding,” sagde Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden, efter offentliggørelse af rapporten i tirsdags.

“Det mest almindelige er jo ikke, at man enten har en psykisk sygdom eller en somatisk sygdom. Det mest almindelige er jo, at man på et tidspunkt får begge dele, og ofte samtidig. Det er virkeligheden, og det afspejler sig ikke i sundhedsvæsnet i dag," siger hun.

Sundhedsstrukturkommissionens rapport vil nu blive sendt i en bred offentlig høring. Aktører vil have mulighed for at indsende høringssvar til og med den 6. august 2024. Og herefter vil regeringen præsentere sit udspil.