Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Personer med søvnapnø har højere aktivitetsniveau efter CPAP

Behandling af obstruktiv søvnapnø med CPAP-behandling øgede den selvrapporterede fysiske aktivitet hos voksne, der havde været ramt af hjertesygdom.

I en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 3,7 år rapporterede gruppen, der var blevet behandlet med CPAP ca. 20 procent højere niveauer af moderat fysisk aktivitet sammenlignet med kontrolgruppen. Undersøgelsen fandt også, at CPAP-gruppen havde et aktivitetsniveau, der var mere i overensstemmelse med eksperters anbefalinger.

"Vi var glade for at finde ud af, at vores CPAP-brugere rapporterede, at de var bedre i stand til at opretholde deres aktivitetsniveauer i løbet af undersøgelsens fire år, og at de rapporterede færre begrænsninger i moderate og energiske aktiviteter, herunder dem, der er vigtige for at kunne klare sig i alderdommen - som at gå op ad trappen," siger Kelly Loffler fra Adelaide Institute for Sleep Health ved Flinders University i Adelaide, South Australia. Hun er medforfatter af undersøgelsen, SAVE, der er offentliggjort i Journal of Clinical Sleep Medicine.

SAVE-studiet (Sleep Apnea cardioVascular Endpoints) er et internationalt, randomiseret kontrolleret forsøg med patienter med en kardiovaskulær sygdom og søvnapnø, der blev rekrutteret ud fra forskellige socioøkonomiske og helbredsmæssige forudsætninger.

Analysen undersøgte aktivitetsdata blandt 2.601 deltagere i alderen 45 til 75 år. Mere end 80 procent af deltagerne var mænd, omkring 63 procent var asiatiske og 25 procent var hvide.

Deltagerne blev tilfældigt fordelt i en af ​​to grupper: En gruppe blev behandlet med CPAP og standardbehandling for hjerte-kar-sygdom, mens en anden gruppe kun modtog standardbehandling uden CPAP. Selvom der ikke var nogen specifik træningsintervention, rapporterede deltagerne om fysisk aktivitet ved hjælp af Leisure-Time Exercise Questionnaire i starten af ​​undersøgelsen og efter seks, 24 og 48 måneder.

Ifølge forfatterne vil det øgede niveau af fysisk aktivitet, der findes i denne undersøgelse sandsynligvis medføre betydelige helbredsfordele over længere perioder, såsom at sænke risikoen for nye ​​kardiovaskulære hændelser.

"CPAP er et nyttigt værktøj til at hjælpe mod comorbiditeter og kombineret med livsstilsinterventioner som kost og målrettet motion vil det sandsynligvis give mange brugere en symptomatisk fordel ud over deres rapporterede søvn," siger Loffler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo