Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Stort dansk studie: Graviditetsdiabetes fordobler risikoen for kronisk nyresygdom

Danske kvinder med graviditetsdiabetes (gestationel diabetes mellitus, GDM), har en næsten fordoblet risiko for at udvikle kronisk nyresygdom (CKD). Hvis kvinden med GDM har fået insulin under graviditeten og udvikler højt blodtryk senere, er risikoen for CKD tæt på 15 gange så stor som hos andre.

Nye fedmemidler ligner fremtidens organbeskyttende behandling

På diabeteskongresserne EASD 2022, ADA 2023 og EASD 2023 har der været en klar tendens: En række nye fedmemidler er på vej, og de giver et endnu større vægttab end tidligere set, og mere og mere tyder på, at de samtidig beskytter nyrer og hjerte. Wegovy (semaglutid) og Mounjaro (tirzepatid) var bare starten.

Ny klinisk professor skal løfte ernæringsforskningen på Aarhus Universitet

Overlæge Søren Gregersen fra Steno Diabetes Center Aarhus er udnævnt til klinisk professor i eksperimentel ernæring på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han vil sætte større fokus på samarbejde mellem fødevareindustrien, universitetet og hospitalet.