Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Data understøtter den positive effekt af SGLT-2-midler på hjertesygdom

ACC: I to nye delanalyser fra det store DECLARE-TIMI 58-studie, viser det sig, at patienter med type 2-diabetes og samtidigt hjertesvigt eller tidligere blodprop får reduceret deres risiko for hjertekarsygdom væsentligt med SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin).

Forskning skal skabe bedre patientdialog om kroniske sår

En god dialog mellem patient og den sundhedsprofessionelle om tidlig amputation, palliativ pleje og død er nøglen til at forbedre livskvaliteten for de mest udsatte patienter med kroniske bensår.

Sådan blev antallet af henvisninger halveret

DIABETES SUMMIT: Et tværsektorielt forpligtende samarbejde mellem praktiserende læger, Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden har givet pote og halveret antallet af henvisninger til endokrinologisk afdeling.

Genetiske variationer og overvægt linkes til sygdomsudvikling

Genetiske risikoscorer, som tidligt kan bruges til at vurdere, om en person er i risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdom eller hjerneblødning efter vægtøgning kan være link til bedre behandling af sygdommene.

Pulje på 14 mio. kr. skal hjælpe sårbare diabetespatienter

En pulje på 14 millioner kroner fra den nationale diabeteshandlingsplan øremærkes nu til at hjælpe særligt sårbare diabetespatienter med ekstra støtte til, at de modtager den behandling, de har brug for.

Psykolog: Diabetespatienter kan bevidst leve med højt blodsukker

Nogle diabetespatienter er ramt af angst relateret til hypoglykæmi, som er så omfattende, at de med overlæg lever med for højt blodsukker. Diabetesbehandlere er ikke altid opmærksomme på, at nogle patienter har højt blodsukker af den grund, siger diabetespsykolog.

Stor forskel på om type 1-diabetespatienter tilbydes pumpe

Der er store geografiske forskelle på, om patienter med type 1-diabetes får tilbudt en pumpe eller ej. På voksenområdet svinger tallene på de forskellige afdelinger fra 15 til 40 procent, som får tilbudt pumpe.

Fynske diabetespatienter får sammedagsscreening for senkomplikationer

Som de første i landet tilbyder Steno Diabetes Center Odense deres diabetespatienter, at de kan få alle undersøgelser foretaget på samme dag og på samme sted. På den måde sparer diabetespatienter i Region Syddanmark flere ture til sygehuset.

Bedre hjertesvigtbehandling: Væk med sektorernes vandtætte skotter

Parallelt med et større fokus på hjertesvigt generelt peger Malene Hollingdal, overlæge på Hjertesvigtklinikken på Viborg Regionshospital, på et stort her-og-nu behov for på dette felt at øge samarbejdet mellem hospitalerne og almen praksis.

Nyt EKG giver mere præcise diagnoser

På et almindeligt EKG kan det være svært at skelne mellem åreforsnævringer omkring hjertet og dyssynkroni i hjertets muskler. Men nu har forskere fra Aalborg Universitet videreudviklet på EKG’et og opfundet en metode, der kan give lægerne et meget mere præcist billede af hjertet.

Overlæge: Biomarkør bør bruges mere ved hjertesvigt

En ny biomarkør til brug ved hjertesvigt bruges for lidt. Det er en blodprøve kaldet NT-proBNP. Og mens den allerede bruges mange steder i udlandet, giver implementering af denne blodprøve fortsat anledning til diskussion herhjemme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter