Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Metformin mindsker risikoen for COVID-19-senfølger

I et stort randomiseret forsøg reducerede ambulant behandling med metformin risikoen for COVID-19-senfølger med 42 procent sammenlignet med placebo. Der var til gengæld ingen gavnlig effekt af ivermectin eller fluvoxamin.

Behandlingsrådet anbefaler sensorbaserede glukosemålere

Sensorbaserede glukosemålere bør tilbydes alle patienter med type 1-diabetes, mener Behandlingsrådet. Diabetesforeningen opfordrer til politisk handling for at udligne de kommunale forskelle på området.

Stor kommunal forskel i adgang til vigtigt udstyr for diabetespatienter

Mennesker med diabetes har langt fra den samme adgang til sensorbaseret glukosemåling i landets kommuner, viser en aktindsigt, som Diabetesforeningen har fået. I nogle kommuner får stort set alle diabetespatienter det vigtige udstyr, som anbefales af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) – i andre kommuner får ingen.

Dæmpning af immunforsvaret kan blive fremtidens behandling af hjerte-kar-sygdom

Inflammation spiller en vigtig rolle ved både hjerte-kar-sygdom og type 2-diabetes, og medicinsk dæmpning af inflammationstilstanden er i øjeblikket en af de mest lovende nye behandlingsstrategier. Det mener læge og ph.d. Martin Bødtker Mortensen fra Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Hjertesygdomme.