Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Nye fedmemidler ligner fremtidens organbeskyttende behandling

På diabeteskongresserne EASD 2022, ADA 2023 og EASD 2023 har der været en klar tendens: En række nye fedmemidler er på vej, og de giver et endnu større vægttab end tidligere set, og mere og mere tyder på, at de samtidig beskytter nyrer og hjerte. Wegovy (semaglutid) og Mounjaro (tirzepatid) var bare starten.

Ny klinisk professor skal løfte ernæringsforskningen på Aarhus Universitet

Overlæge Søren Gregersen fra Steno Diabetes Center Aarhus er udnævnt til klinisk professor i eksperimentel ernæring på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han vil sætte større fokus på samarbejde mellem fødevareindustrien, universitetet og hospitalet.

Flere kronisk nyresyge med type 2-diabetes vil få tilskud til Kerendia

Patienter med type 2-diabetes og kun let nedsat nyrefunktion har nu også mulighed for at få tilskud til Kerendia (finerenon), hvis de fortsat har albuminuri efter behandling med SGLT2-hæmmere og ACE-hæmmere. Fagselskaber kigger på, hvor finerenon skal skrives ind i retningslinjerne.

Metaanalyse: GLP1’ere kan øge risikoen for diabetisk øjensygdom

Behandling med GLP-1-receptor agonister (GLP-1-RA) ser ud til at øge risikoen for diabetisk retinopati i det tidlige stadie. Både øjen- og diabeteslæger er opmærksomme på problemstillingen, men de er ikke synderligt bekymrede.