Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Fedmeeksperter til politikerne: Udviklingen ender katastrofalt

Engelsk lægeselskab advarer mod den voldsomme, verdensomspændende stigning i svær overvægt. Overlæge Jens-Christian Holm kalder den manglende handling både blandt læger og politikere for en skandale.

”Hvis vi undlader at handle nu, vil det have katastrofale konsekvenser for sundhedssystemet overalt i verden,” lyder advarslen fra ni engelske professorer fra Royal College of Physicians.

Deres advarsel er rettet mod beslutningstagere og eksperter ikke bare i England men i hele verden. Før svær overvægt anerkendes som en kronisk sygdom og ikke et livsstilsvalg, vil man efter deres mening hverken kunne forebygge eller behandle effektivt. Resultatet vil være fortsat stigning i både overvægt, svær overvægt og de afledte sygdomme samt i menneskelige og sociale omkostninger.

”Alle kan efterhånden se, at stigningen både i antallet af mennesker med overvægt og de deraf følgende sygdomme er en katastrofe. Men når politikerne mod bedre vidende undlader at vise rettidig omhu, er det en reel skandale,” siger overlæge og leder af Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus, Jens-Christian Holm.

Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen er enig i, at handling haster.

”Det er ikke en let dagsorden, men den er helt nødvendig,” siger han.

”Der skal fokus på forebyggelse, behandling, og overvægt skal være et selvstændigt indsatsområde med et stærkt forskningsmiljø som løftestang.”

Den perfekte storm

I statementet fra RCP gennemgår eksperterne de mange faktorer, der har indflydelse på udviklingen af overvægt. De underkender ikke, at sociale og økonomiske faktorer spiller en stor rolle i et overvægtsfremmende samfund, hvor tilgængeligheden af fedende mad er stor og et naturligt behov for at bevæge sig hele tiden bliver mindre. Men dertil kommer stigende mængder af dokumentation for, at også en lang række genetiske og biologiske faktorer er afgørende for, at nogle mennesker er mere udsatte for at blive og forblive overvægtige end andre. Og ikke mindst påpeger eksperterne risikoen for, at manglende handling vil føre til en stigning i den lange række af sygdomme, der er konsekvensen af overvægt, fra type-2-diabetes og hjertekarsygdomme til cancer, infertilitet, artrose og psykiske sygdomme.

”Og det rigtigt alvorlige er jo, at overvægten slår til på forskellige måder,” siger Jens-Christian Holm.

”For det første er der de mange faktorer, der har betydning for at udvikle overvægt. For det andet vil kroppen aktivt forsøge at beskytte fedtmassen. Det er en svingdør, der kun åbner den ene vej – en synergieffekt, der går i den forkerte retning. Det er det, man i meterologien kalder den perfekte storm.”

Advarsel på advarsel

Allerede i 1997 slog WHO og den internationale Obesity Task Force fast, at: ”Obesity is at cronic disease, specially complex, imcompletely understood and serious. ”

Efter WHO´s udmelding for over 20 år siden har blandt andre USA, Japan, Portugal, Skotland og Canada fulgt trop.

”Det er aparte, at beslutningstagerne her i landet slet ikke har lyttet til WHO og ikke har reageret på den viden, vi efterfølgende har fået og som kun understøtter udmeldingen,” siger Jens-Christian Holm.

”Jeg synes, jeg har råbt så højt, jeg kan. Alligevel sker der ikke noget. Beslutningstagerne stikker bare hovedet i busken.”

Også Flemming Møller Mortensen er alarmeret over den manglende handling.

”Men den siddende regering har ikke fokus på forebyggelse, som i deres regeringsperiode har været tæt på fraværende,” siger han.

”Socialdemokratiet og de partier i oppositionen, vi taler forebyggelse med, har fokus på det groteske antal af sygdomme, som kan forebygges og forhindres. Det skal vi gøre noget ved med forebyggelse og behandling.”

Budskaber til alle synspunkter

En barriere for konkret handling er beslutningstagere med hovedet i busken, noget andet er ifølge Jens-Christian Holm, en intellektualisering hos fagfolk, der komplicerer problemet og betyder, at der er budskaber til ethvert synspunkt.

”Det er helt afgørende at anerkende, at overvægt er en kronisk sygdom. Der er ikke så meget at diskutere, og derfor må vi handle,” siger han.

”Vi ved, at overvægt øger risikoen for 25 forskellige sygdomme og mindst 20 forskellige kræftsygdomme. Alligevel er der stadig forskere, der ser overvægt som et individuelt problem, der løses ved at spise mindre og bevæge sig mere. Det er forkasteligt, at vi på den baggrund tillader, at mange hundrede tusinde bliver syge og dør tidligere som følge af en sygdom, vi kan forebygge og behandle, hvis vi vil og vælger at prioritere det.”

Socialdemokratiet vil prioritere overvægt

I 2019 vejer over halvdelen af danskerne for meget, og i starten af 2019 fremlagde regeringen forslag til en ny sundhedsreform, som ikke tager stilling til, hvordan sundhedsvæsenet skal tackle denne udvikling.

”Selvfølgelig skal vi både forebygge og behandle. Omkostningerne er alt for store både samfundsøkonomisk og menneskeligt,” siger Flemming Møller Mortensen.

”Og især i forhold til børnene har politikerne og voksensamfundet et stort moralsk ansvar. Vi skal benytte os af den viden, forskerne allerede har f.eks. fra Holbækmodellen. Og vi skal drøfte, hvordan vi sikrer en mere ensartet og målrettet indsats i kommunerne, regionerne, hos den praktiserende læge, sundhedsplejersken samt blandt alle de voksne, der har med børn og unge at gøre i det daglige”

 

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter