Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Kvinder med hjerte-kar-sygdom underbehandles med statiner

Svenske kvinder med hjerte-kar-sygdom underbehandles og får ikke kolesterolsænkende medicin i lige så høj grad som mænd.

Det viser ny svensk forskning, som blev præsenteret på kongressen ’ESC Preventive Cardiology 2024.’

ESC-retningslinjerne forskriver behandling af koronar sygdom med statiner til alle patienter uanset køn for at sænke kolesterolniveauet i blodet. Hvis niveauet ikke sænkes tilstrækkeligt med den maksimalt tolererede dosis af statiner, bør patienterne modtage et statin-præparat plus et andet kolesterolsænkende lægemiddel kaldet ezetimibe. Men tidligere studier har vist, at kvinder er mindre tilbøjelige til at nå de fastsatte målniveauer end mænd. Det svenske studie undersøgte, om kvinder og mænd får den samme behandling.

Studiet er et retrospektiv observationsstudie, der omfattede 1.037 mænd og 415 kvinder med et kronisk koronarsyndrom diagnosticeret mellem 2012 og 2020 - og som aldrig havde haft et hjertetilfælde. Medianalderen var 68 år for mænd og 70 år for kvinder.

Deltagerne blev fulgt op i tre år efter deres diagnose. Forskerne fandt ud af, at i slutningen af det tredje års opfølgning var kun 54 procent af kvinderne i behandling med kolesterolsænkende medicin sammenlignet med 74 procent af mændene. Derudover blev 5 procent af kvinderne behandlet med et statin-præparat plus ezetimibe sammenlignet med 8 procent af mændene.

Forskerne undersøgte også behandlinger og kolesterolniveauer hos kvinder og mænd diagnosticeret med et kronisk koronarsyndrom i forskellige aldre (under 60, 60 til 69,9, 70 til 79,9, 80 år eller ældre). I alle aldersgrupper var ordination af kolesterolsænkende behandling højest ved diagnosen og faldt i løbet af de følgende tre år. Faldet i behandling over tid var stejlere hos kvinder sammenlignet med mænd. For eksempel hos patienter under 60 år blev 65 procent af kvinderne og 79 procent af mændene behandlet med kolesterolsænkende behandling ugen efter diagnosen, sammenlignet med 52 procent af kvinderne og 78 procent af mændene tre år senere. Opnåelse af tilstræbte LDL-kolesterolmål var også lavere hos kvinder end mænd.

"Kolesterolsænkende medicin redder liv og forebygger hjertetilfælde og bør ordineres til alle patienter med kranspulsåresygdom. Men mange kvinder går glip af behandlingen," siger studiets førsteforfatter, Nina Johnston fra Uppsala Universitet, Sverige. Hun tilføjer:

"Vores resultater bør være et wake-up call om underbehandling af kvinder med hjerte-kar-sygdom. Lige ordinationspraksis er naturligvis nødvendig, så kvinder får alle anbefalede behandlinger og er beskyttet mod uønskede resultater."

Forskerne er nu i gang med at se nærmere på de faktorer, der kan forklare de observerede kønsforskelle i behandlingen.