Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Betablokkere bruges ofte unødigt efter et hjertetilfælde

Omkring halvdelen af alle patienter, der udskrives fra hospitalet efter et hjertetilfælde, behandles unødigt med betablokkere.

Det viser et svensk studie publiceret i New England Journal of Medicine.

Efter et hjertetilfælde bliver patienter meget ofte behandlet med betablokkere som metoprolol og bisoprolol. Nu viser svensk forskning, at omkring halvdelen af de patienter ikke har gavn af behandlingen – og faktisk slet ikke burde modtage den ved deres udskrivning fra hospitalet. Det er mere præcist de patienter, der har fået et mindre hjertetilfælde og efterfølgende har bevaret fuld hjertefunktion.

"Jeg er overbevist om, at studiets resultater vil komme til at påvirke fremtidig praksis," siger Tomas Jernberg, professor ved Karolinska Institutet og førsteforfatter til studiet.

Mere end 5.000 patienter på 45 hospitaler i Sverige, Estland og New Zealand, som fik et mindre hjerteanfald, blev randomiseret til enten at modtage eller ikke modtage betablokkere ved udskrivelsen.

Studiet blev udført fra september 2017, og patienterne blev fulgt indtil november 2023, hvor 7,9 procent af dem, der fik betablokkere, nåede et af studiets primære endepunkter; død eller et nyt hjertetilfælde. Også patienterne, som ikke fik betablokkere blev fulgt og her var resultatet 8,3 procent. Forskellen er ikke statistisk signifikant. Der var heller ingen forskel mellem grupperne i de sekundære resultater.

Det betyder, at medicinbehandlingen kan blive både enklere og billigere for alle parter, siger Tomas Jernberg, som dog advarer mod, at patienterne selv stopper deres behandling, idet studiet kun ser på effekten af betablokker-behandling efter et mindre hjertetilfælde - ikke efter et større.

Studiet er udført i et samarbejde mellem Karolinska Institutet, Lunds Universitet og Uppsala Universitet.