Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ny medicin lanceres i Danmark som behandling mod blodpropper i hjernen

Boehringer Ingelheim står bag en ny blodpropopløsende medicin Metalyse 5000 U (25 mg), som i januar 2024 blev godkendt i EU-Kommissionen og som nu lanceres i Danmark.

EU-godkendelsen er baseret på data, der inkluderer resultater fra AcT-studiet (Alteplase compared to Tenecteplase). Af studiet fremgår det, at tenecteplase, ved en dosering på 0,25 mg/kg, har samme effekt og sikkerhedsprofil som lægemidlet alteplase.

I 2023 fremskyndede ESO (European Stroke Organisation) på baggrund af den uafhængige undersøgelse sin anbefaling. Organisationen finder, at tenecteplase er det fortrukne alternativ til alteplase, da tenecteplase er et hurtigere og lettere produkt at håndtere og dermed har potentiale til at forbedre effektiviteten og ressourceanvendelsen i sundhedssektoren. Ved tenecteplase gives der blot en enkel injektion på fem til ti sekunder, hvorimod alteplase har en infusionstid på en time.

I forlængelse af Europa-Kommissionens godkendelse i januar 2024, vil der ske en gradvis lancering af Metalyse 5000 U (25 mg) i 11 europæiske lande i løbet af 2024. Hver lancering er afhængig af de landsspecifikke principper for refusion.

Behandlingen med Metalyse 5000 U (25 mg) skal ske senest 4,5 time efter, at de første kendte symptomer og efter, at en hjerneblødning er udelukket.