Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Større fokus på vægt og livsstil i behandling af psoriasis

Et nyt forskningsprojekt, som Psoriasisforeningen har taget initiativ til, skal hjælpe patienter med kroniske inflammatoriske sygdomme til at få bedre kontrol over deres sygdomme.

Initiativet er taget i samarbejde med andre patientforeninger, bl.a. Gigtforeningen og Colitis-Crohn Foreningen.

Tidligere undersøgelser tyder på, at vægttab har en gavnlig effekt på svær psoriasis. Og Psoriasisforeningen efterspørger i forbindelse med initiativet et større fokus på og ny viden om livsstilsændringer, som kan styrke den enkelte patients kontrol over sin sygdom.

Viden om årsagerne til og behandlingsmulighederne for sygdomme som psoriasis er stadig begrænsede. Mange undersøgelser antyder dog, at overvægt ad pro-inflammatoriske veje øger risikoen for at udvikle og forværre psoriasis.

Og forskere peger desuden på, at vægttab kan være en løsning til bedring af sygdommen. Men det er ikke let at lykkes med et stort vægttab, hvis man har en alvorlig kronisk sygdom.

Målet med studiet Livsstil som medicin er derfor at gå andre veje og søge at afklare, hvordan livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorer) kan øge patienternes livskvalitet og egenkontrol med sygdommen.

"Der er meget, der tyder på, at vægttab har en positiv effekt på psoriasis," siger direktør for Psoriasisforeningen Lars Fogt Werner.

”Større viden om disse sammenhænge mellem livsstil og psoriasis kan styrke psoriasispatienterne i at tage hånd om egen sygdom. Og muligheden for at opnå bedre sygdomskontrol vil være en stærk motivationsfaktor i indsatsen for at leve godt med den kroniske sygdom.”

Genetik og overvægt

At vægten sandsynligvis spiller ind i forhold til psoriasis, tyder blandt andet undersøgelsen fra Gentofte Hospital på. Overvægt er en vigtig årsag til inflammation, og det skyldes blandt andet, at det hvide fedtvæv, især det på maven, producerer adipocytokiner, som foruden at bidrage til den kroniske, inflammatoriske proces også øger appetit og stress og sænker forbrændingen af fedt.

”Der er brug for mere viden om og forskning i disse sammenhænge, men der er også brug for fokus på livsstil og på, hvad den enkelte psoriasispatient kan gøre her og nu,” siger Lars Fogt Werner.

”I Psoriasisforeningens afholder vi arrangementer om kost og psoriasis, f.eks. om anti-inflammatorisk kost, og i vores medlemsblad har vi to faste sider om kost og diætvejledning. God patientuddannelse, både generelt, men særligt om livsstil, spiller en stor rolle i, hvor godt man lever med psoriasis, og vi arbejder på at få den vigtige viden ud til alle psoriasispatienter.”

Opmærksomhed til overvægtige psoriasispatienter

Både psoriasis og overvægt øger risikoen for hjertekarsygdomme. I Psoriasisforeningen er man tilfreds med retningslinjerne fra 2016, der anbefaler at screene for hjertekarsygdomme, men man mener også, at det er vigtigt, at lægen er opmærksom på de psoriasispatienter, der er overvægtige.

”Det er vigtigt, at der screenes. Men det er også vigtigt, at den praktiserende læge, der behandler patienter med svær psoriasis, informerer om KRAM-faktorerne og om alt det, patienten selv har mulighed for at arbejde med for at opnå bedring og større sygdomskontrol,” siger Lars Fogt Werner.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter