Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svær psoriasis koster arbejdstimer på jobbet

Jo værre psoriasis har udviklet sig, desto værre bliver patienternes livskvalitet, arbejdsproduktivitet og selvrapporterede symptomer.

Det viser en ny undersøgelse fra University of Connecticut Health Center i Farmington, hvor forskere har set på sammenhængen mellem sværhedsgraden af psoriasis - vurderet ved kropsareal (BSA) og Investigator's Global Assessment (IGA) - og patientrapporterede resultater blandt 1.529 voksne psoriasispatienter fra Corrona Psoriasis Registry.

Patienterne blev behandlet med biologiske eller ikke-biologiske systemiske psoriasismedikamenter.

Forskerne fandt ud af, at jo sværere psoriasis var, desto værre blev symptomerne. Og de forskellige livskvalitets- og produktivitetsundersøgelser forværredes også.

Moderat til meget svær psoriasis målt ved hjælp af BSA var forbundet med flere tilfælde af "svækkelse under arbejdet" og "daglige aktiviteter var hæmmede" i WPAI-spørgeskemaet når man sammenlignede med mild psoriasis.

Der blev også konstateret sammenhæng mellem meget alvorlig psoriasis og øget risiko for at arbejde mindre eller, at arbejdet blev påvirket sammenlignet med mild psoriasis. Ved anvendelse af IGA var resultaterne de samme.

"Øget sværhedsgrad målt med både BSA og IGA var forbundet med forværrede patientrapporterede resultater," konstarerer forfatterne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i BMJ Open.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter